ترجمه مقاله فلیپ باکت بدون دفلکتور و فلیپ باکت با دفلکتور - نشریه ASCE

ترجمه مقاله فلیپ باکت بدون دفلکتور و فلیپ باکت با دفلکتور - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فلیپ باکت بدون دفلکتور و فلیپ باکت با دفلکتور
عنوان انگلیسی
Flip Bucket without and with Deflectors
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2000
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8529
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی هیدرولیک و آب و سازه های هیدرولیکی
مجله
مجله مهندسی هیدرولیک - JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING
دانشگاه
مؤسسه فن آوری فدرال سوئیس
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مروری بر مقالات
آزمایشات
وسایل آزمایشگاهی
نتایج آزمایشگاهی
توزیع فشار زیرین
خط سیرهای فوران
انسداد جریان
توصیف
معیار انسداد
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Flip buckets are commonly used to discharge flow away from a hydraulic structure into a plunge pool to dissipate energy. In the past, flip buckets have often been designed in accordance with site-related hydraulic model studies. Consequently, limited generalized design guidelines are available. The present study considers flip buckets either in a prismatic rectangular channel or extended by a lateral deflector resulting in a curved jet trajectory. The main features of flip buckets are investigated, including scale effects in hydraulic models, bucket pressure distribution, and nappe trajectories with and without the presence of deflectors. An analysis is presented mainly involving the approach Froude number, the so-called bend number, and the bucket takeoff angle. It is demonstrated that the near field of a bucket-deflected jet follows the conventional parabola of a mass point, provided that the takeoff angle is correctly accounted for and that the flow is scaled using the Froude similarity law. Furthermore, shock-wave features for a flip bucket with a deflector are specified, and the governing choking relations are derived based on an experimental approach.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فیلپ باکت ها (پرتاب کننده های جامی شکل) عموماً به منظور تخلیه جریان از سازه هیدرولیک به حوضچه پلانژ (غوطه ور) برای پخش انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. در گذشته فلیپ باکت ها اغلب مطابق با مطالعات مدل هیدرولیکی مربوط به محل طراحی می شدند. در نتیجه برای طراحی، راهنمایی های عمومی محدودی در دسترس خواهد بود. مطالعه حال حاضر به فلیپ باکت های در کانال مستطیلی منشوری یا بسط یافته توسط دفلکتور جانبی که به خط سیر جریان منحنی ختم خواهد شد می پردازد. ویژگی اصلی فلیپ باکت ها از جمله تأثیرات مقیاس در مدل های هیدرولیک، توزیع فشار باکت و خط سیرهای روراند با دفلکتور و بدون آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله تحلیلی ارائه خواهد شد که روش عدد فرود، که اصطلاحاً عدد خم نامیده می شود و زاویه جهش باکت را در بر می گیرد. اثبات شده است که میدان نزدیک جریان منحرف شده توسط باکت، از سهمی نقطه جرم عادی پیروی می کند، با این شرط که زوایه جهش به شکل صحیح در نظر گرفته شود و جریان با استفاده از قانون تشابه فرود مقیاس بندی شده باشد. علاوه بر این ویژگی های موج ضربه ای برای فلیپ باکت با دفلکتور خواهد شد و روابط انسداد حاکم، به روش تجربی بدست خواهد آمد.

بدون دیدگاه