ترجمه مقاله کد انگشت یک فیلتر بانکی برای نمایش اثر انگشت و تطبیق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کد انگشت یک فیلتر بانکی برای نمایش اثر انگشت و تطبیق - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کد انگشت: یک فیلتر بانکی برای نمایش اثر انگشت و تطبیق
عنوان انگلیسی
FingerCode: A Filterbank for Fingerprint Representation and Matching
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
1999
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7800
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
هوش مصنوعی
مجله
کنفرانس انجمن کامپیوتر در مورد دیدگاه کامپیوتر و تشخیص الگو
دانشگاه
گروه علوم کامپیوتر و مهندسی دانشگاه ایالتی میشیگان، شرق لنسینگ
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2 استخراج خصیصه مبتنی بر فیلتر
2.1 تعیین چارچوب مرجع
2.2 فیلترینگ
2.3 بردار خصیصه
3 تطبیق و نتایج آزمایشی
4 نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

With the identity fraud in our society reaching unprecedented proportions and with an increasing emphasis on the emerging automatic positive personal identification applications, biometrics-based identification, especially fingerprint-based identification, is receiving a lot of attention. There are two major shortcomings of the traditional approaches to fingerprint representation. For a significant fraction of population, the . representations based on explicit detection of complete ridge structures in the fingerprint are dificult to extract automatically. The widely used minutiae-based representation does not utilize a significant component of the..riCh discriminatory information available in the fingerprints. The proposed filter-based algorithm uses a bank of Gabor filters to capture both the local and the global details in a fingerprint as a compact 640- byte fixed length FingerCode. The fingerprint matching is based on the Euclidean distance between the two corresponding Fingercodes and hence is extremely fast. Our initial results show identification accuracies comparable to the best results of minutiae-based algorithms published in the open literature [.I. Finally, we show that the matching performance can be improved by combining the decisions of the matchers based on complementary fingerprint information.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

با کلاهبرداری هویت در جامعه ما، رسیدن به نسبت های بی سابقه و با افزایش تاکید بر پیدایش برنامه های کاربردی شخصی مثبت خودکار، شناسایی مبتنی بر زیست سنجشی، بویژه شناسایی مبتنی بر اثر انگشت، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دو کمبود مهم رویکردهای سنتی برای نمایش اثر انگشت وجود دارد. برای کسر مهمی از جمعیت، استخراج نمایشهای مبتنی بر کشف صریح ساختارهای شیاری در اثر انگشت دشوار است. نمایش مبتنی بر جزئیات بکار رفته به طور وسیع، از یک مولفه معنادار اطلاعات تبعیض آمیز موجود در آثار انگشت، استفاده نمیکند. الگوریتم مبتنی بر فیلتر ارائه شده از یک بانک فیلترهای گابور برای کسب هم جزئیات موضعی  و هم جهانی در یک اثر انگشت به صورت یک کد انگشت با طول ثابت 640 بایت، استفاده میکند. تطبیق اثر انگشت بر مبنای مسافت اقلیدسی بین کدهای انگشت متناظر است و از اینرو، به شدت سریع است. نتایج اولیه ما، دقتهای شناسایی قابل مقایسه با بهترین نتایج الگوریتم های مبتنی بر جزئیات منتشره در آثار آزاد [2] را نشان میدهد. نهایتا، نشان میدهیم عملکرد تطبیق میتواند با ترکیب تصمیمات تطبیق دهندگان بر مبنای اطلاعات اثر انگشت تکمیلی، بهبود یابد.


بدون دیدگاه