ترجمه مقاله مشخصه های بالینی و درمانی زنان مبتلا به سرطان سینه با متاستاسیس مغز و سرطان مجاری مهاجم

ترجمه مقاله مشخصه های بالینی و درمانی زنان مبتلا به سرطان سینه با متاستاسیس مغز و سرطان مجاری مهاجم
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مشخصه های بالینی و درمانی زنان مبتلا به سرطان سینه با متاستاسیس مغز و سرطان مجاری مهاجم
عنوان انگلیسی
Clinicopathology Figures of Breast Cancer Women with Brain Metastasis and Invasive Ductal Carcinoma
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2015
نشریه
sciepub
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8073
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
خون و آنکولوژی، ایمنی شناسی پزشکی و مغز و اعصاب
مجله
مجله آمریکایی پیشگیری از سرطان - American Journal of Cancer Prevention
دانشگاه
گروه هماتولوژی و انکولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کرمانشاه، ایران
کلمات کلیدی
متاستاسیس مغز، سرطان پستان، ER، Ki67
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2. مطالب و روش ها
2.1. بیماران
2.2. تحلیل آماری
3.نتایج
4. بحث
5. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Breast cancer (BC) metastasis to the central nervous system (CNS) or brain metastases include the clinically distinct situations of multiple brain metastasis (78%), solitary brain metastasis (14%), and leptomeningeal metastasis (8%). The aim of this study is to describe clinicopathologic features of patients with BC brain metastasis and to compare estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and Her2 expression in them. Materials and Methods: there were 16 patients with brain metastasis and we entered them to our study. Age, sex, kind of pathology, tumor markers, type of treatment, histological grade, size of tumor, laterality and other metastasizes were checked for the patients. ER and PR positivity was defined as ≥10% positive tumor cells with nuclear staining. HER2 positivity was defined as either HER2 gene amplification by fluorescent in situ hybridization or scored as 3+ by IHC. Results: The mean age at diagnosis for the patients was 42.2 years (±14.4) and range of 27 to 73 years that 100% were female. ER, PR, Her-2 and p53 positive for the patients were 43.7%, 56.3%, 43.7% and 37.5%, respectively. Three patients (18.7%) had grade I, nine patients (56.3%) had grade II and four patients (25%) had grade III. The mean OS was 24.7 months with survival rate of 50%. Lymph node metastasis for 13 patients (81.2%) was positive. Conclusions: The mean age for patients with brain metastatic BC at diagnosis is more between 45 to 52 years and also brain metastasis in BC occurs more in HER-2-overexpressing and TNBC. Size of tumor in BC patients >5 cm is a prognostic factor for brain metastasis.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش زمینه: متاستاسیس سرطان پستان (BC) در سیستم عصبی مرکزی (CNS) یا متاستاسیس مغز شامل موقعیت های خاص بالینی متاستاسیس متعدد مغز (78%)، متاستاسیس به تنهایی (%14) و متاستاسیس لپتومننژیل (%8) را شامل می شود. هدف این تحقیق توصیف ویژگی های بالینی درمانی بیماران مبتلا به متاستاسیس BC مغز است تا پذیرنده استروژن (ER). پذیرندۀ پروژسترون (PR) و ویژگی های Her2 در آنها توصیف شود.
مطالب و روش ها: 16 بیمار مبتلا به متاستاسیس مغز مورد بررسی قرار گرفتند. سن، جنسیت، نوع درمان، مشخصه های تومور، سوابق، اندازۀ تومور و عواقب و دیگر متاستاسیس ها در بیماران بررسی شدند. مثبت بودن ER و PR به عنوان ≥ 10% سلولهای تومور مثبت با هستۀ ثابت مشخص شد.Her2 مثبت با عنوان تتکثیر ژن HER2 به وسیلۀ فورسنت در موقعیت هیبریداسیون تعریف شد، یا به وسیلۀ IHC 3+ سنجیده شد.
نتایج: متوسط سن تشخیص در بیماران 2/42 سال (4/14±)، 3/56%، 7/43% و 5/37% بود. سه بیمار (7/18%) درجۀ یک و نه بیمار (%3/56) درجۀ 2 و 13 بیمار (29%) درجۀ سه را نشان می دادند. متوسط 56، 7/24 ما، با میزان رهایی 50% بود. متاستاسیس گره های لنفی در 13 بیمار (2/81%) مثبت بود.
نتایج: متوسط سن در بیماران متاستاسیس مغزی BC در زمان تشخیص بیش از 45 تا 52 سال بود و متاستاسیس مغز در BC در بیش از HER-2 و TNBC رخ می داد. اندازۀ تومور در بیماران <cm5 فاکتور مثبت تشخیص متاستاسیس مغز بود.

بدون دیدگاه