ترجمه مقاله نظریه‌ فدرالیسم و نئوکارکرد گرایی

ترجمه مقاله نظریه‌ فدرالیسم و نئوکارکرد گرایی
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نظریه‌ فدرالیسم و نئوکارکرد گرایی : عناصر یک شبکه‌ تحلیلی
عنوان انگلیسی
Federalism Theory and Neo-Functionalism: Elements for an analytical framework
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
25
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5643
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم سیاسی
مجله
مطالعات بر روی فدرالیسم
کلمات کلیدی
ادغام منطقه‌ای، فدرالیسم، نئوکارکردگرایی
فهرست مطالب
چکیده
۱ پیشگفتار
۲ ادغام منطقه‌ای
۲.۱. ادغام منطقه‌ای اقتصادی
۲.۲ ادغام منطقه‌ای سیاسی
۲.۳. جمع‌بندی
۳ نظریه‌ی فدرالیسم
۳.۱. مفاهیم
۳.۲. مدارس نظریه‌ی فدرالیست
مدرسه‌ی لیبرال
مدرسه‌ی واقع‌گرا
۳.۳ نظریه‌های فدرالیسم به عنوان نظریه‌های ادغام منطقه‌ای
۴ نئوکارکردگرایی
۵ چارچوبی برای تجزیه و تحلیل ادغام منطقه‌ای: ترکیب فدرالیسم و نئوکارکردگرایی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The purpose of this article is to propose a draft for an analytical frame for analyzing regional integration consisting of federalism theory and neo-functionalism. It starts out discussing the concept of regional integration setting up a stagiest model for categorizing it. Then follows an analysis of federalism theory and neo-functionalism. One argument of this article is to understand federalism theory as a regional integration theory. Another is to look at federalism theory as complementary to neo-functionalism when trying to explain regional integration. Federalism theory, in an extended Riker-McKayian way, is able to explain the cases of ‘big bang’ integration (USA, Australia, Canada), but not an ‘organic’ integration process. Neo-functionalism, on the other hand, is not able to explain this relatively fast form of integration, but it is – in its new version - able to analyze and explain the ‘organic’ or slow integration processes like those happening in Europe, and other places in the world. Thus the two should be seen as complementary and they are, jointly, a frame catching most processes of regional integration.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف این مقاله، ارائه‌ی یک طرح کلی برای یک چارچوب تحلیلی برای تجزیه و تحلیل یکپارچه‌سازی منطقه‌ای شامل نظریه‌ی فدرالیسم و نئوکارکردگرایی است. آن با بحث مفهوم یکپارچه‌سازی (ادغام) منطقه‌ای آغاز می‌شود که یک مدل نمایشی را برای طبقه‌بندی آن تنظیم می‌کند. سپس به تجزیه و تحلیل نظریه‌ی فدرالیسم و نئوکارکردگرایی می‌پردازد. یک بحث این مقاله، شناخت نظریه‌ی فدرالیسم به عنوان یک نظریه‌ی یکپارچه‌سازی منطقه‌ای است. بحث دیگر، نگاه به نظریه‌ی فدرالیسم به عنوان مکملی برای نئوکارکردگرایی هنگام تلاش برای توضیح یکپارچه‌سازی منطقه‌ای است. نظریه‌ی فدرالیسم، در یک روش توسعه یافته‌ی ریکر-مک‌کایان ، قادر به توضیح موارد یکپارچه‌سازی (ادغام) «مهبانگ » است (آمریکا، استرالیا، کانادا) اما قادر به توضیح یک فرایند ادغام «ارگانیک» نیست. از سوی دیگر، نئوکارکردگرایی، قادر به توضیح این شکل نسبتا سریع ادغام نیست اما- در نسخه‌ی جدید خود- قادر به تجزیه و تحلیل و توضیح فرایندهای ادغام «ارگانیک» یا کُند مانند فرایندهایی که در اروپا و سایر مکان‌های جهان رخ می‌دهند نیست. بنابراین این دو باید به عنوان مکمل مشاهده شوند و به طور مشترک، چارچوبی برای جذب اغلب فرایندهای ادغام منطقه‌ای هستند.


بدون دیدگاه