ترجمه مقاله تاثیرگذاری محدودیت حلقه های فولادی در ستون های بتنی

ترجمه مقاله تاثیرگذاری محدودیت حلقه های فولادی در ستون های بتنی
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعات تجربی در زمینه تاثیرگذاری محدودیت حلقه های فولادی در ستون های بتنی
عنوان انگلیسی
Experimental Studies on Confinement Effect of Steel Hoops in Concrete Columns
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2012
نشریه
Concrete
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7573
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مدیریت ساخت
مجله
مجله سازه - Structural Journal
کلمات کلیدی
بار محوری، ستون (ها)، محدودیت، شکل پذیری یا تورق، تقویت متقاطع یا آرماتور عرضی
فهرست مطالب
چکیده
اهمیت پژوهش
روند آزمایشی
طراحی نمونه
راه اندازی آزمون و ترتیب بارگذاری
نتایج آرمون
مشاهدات عمومی
پاسخ هیسترتیک تغییر شکل نیرو
کشش آرماتورهای عرضی
مشاهدات در تنش های محدود کننده ثبت شده
بحث و تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Four reinforced concrete (RC) frame column specimens without an effective concrete cover were tested under constant axial compressive and cyclic lateral loading. The seismic behavior of the specimens under different loading paths and axial load levels are examined with the objective of understanding the effect of confining action on the column response. The hoop strains of lateral reinforcement at different column heights under cyclic loading were attained by means of eight strain gauges attached along the hoops. Additionally, the characteristics of strain distribution in the transverse reinforcement were investigated. Results of the testing in conjunction with the cyclic stress-strain relationship of steel and the confining stress and its distribution around the cross section were evaluated. Finally, the effect of the confining force of transverse reinforcement on the ductility demand of columns under cyclic loading is highlighted.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
چهار بتون مسلح یا تقویت شده (RC) نمونه های ستون چارچوب بدون پوشش موثر بتنی، تحت فشار و بارگذاری جانبی چرخه ای و فشرده محور ثابت مورد آزمایش قرار گرفتند. رفتار لرزه ای (seismic) نمونه ها تحت مسیرهای بارگذاری مختلف و سطوح بار محوری با هدف درک تأثیر اقدامات محدود کننده بر پاسخ ستون مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.استرین یا کشش حلقه های تقویت جانبی در ارتفاع های مختلفی از ستون های تحت بارگذاری چرخه ای با استفاده از هشت معیار کشش ضمیمه شده در راستای حلقه ها به دست آمده است. علاوه بر این، خصوصیات توزیع کشش در تقویت متقاطع یا آرماتور عرضی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این آزمون در ارتباط با رابطه چرخه ای تنش – کشش (stress-strain) فولاد و محدود کنندگی تنش و توزیع آن در سراسر سطح مقطع مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، تاثیر نیروی محدود کننده آرماتور عرضی بر تقاضای شکل پذیری یا تورق ستون ها تحت بارگذاری چرخه ای مورد تاکید قرار گرفته است.

بدون دیدگاه