ترجمه مقاله ارزیابی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی

ترجمه مقاله ارزیابی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی گیاهان مختلف دارویی به عنوان تقویت کننده رشد جوجه های گوشتی
عنوان انگلیسی
EVALUATION OF DIFFERENT MEDICINAL PLANTS AS GROWTH PROMOTERS FOR BROILER CHICKS
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2008
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5637
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم دامی، علوم گیاهی، فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و گیاهان دارویی
مجله
مجله علوم کشاورزی سرحد
دانشگاه
گروه علوم طیور، دانشگاه کشاورزی، فیصل آباد - پاکستان
کلمات کلیدی
جوجه‌های گوشتی، گیاهان دارویی، تقویت‌کننده رشد، عملکرد تولید
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش‌ها
پرندگان آزمایشگاهی
مسکن پرندگان
واکسیناسیون
بحث و نتایج
مصرف خوراک و افزایش وزن
مرگ ومیر
ارزیابی اقتصادی
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This study was conducted to determine the comparative efficacy of six medicinal plants including Nigella sativa, Boerhavia diffusa, Withania somnifera, Ipomea digitata, Azadirachta indica and Corylus avellena @ 4 g/kg of feed as growth promoter and their subsequent influence on the performance of broilers. 210 day old chicks were randomly divided into 21 experimental units of 10 chicks each. These experimental units were randomly allotted to 7 treatments comprising of 3 replicates each. Commercially formulated broiler starter and finisher rations were offered ad libitum from 0-4 and 4-6 weeks of age. Authenticated samples of the plant materials were dried in shade, pulverized and mixed each @ 4g kg-1 of feed and offered to the chicks of the respective treatment groups. Maximum gain in weight was observed with the Withania somnifera (1.819 kg) followed by Nigella sativa (1.805 kg) and Azadirachta indica (1.800 kg). The best cumulative FCR at the end of 6th week of age was for that of Withania somnifera (2.038) followed by Nigella sativa (2.054) and Azadirachta indica (2.083). The lowest results as regards FCR were recorded for Ipomea digitata (2.394) and Boerhavia diffusa (2.396). The results of the Corylus avellena (2.209) and control (2.235) were statistically similar. The maximum profit per bird was obtained from Azadirachta indica treated birds followed by Nigella sativa and Withania somnifera treated chickens as compared to control. It was concluded from this study that medicinal plants especially Withania somnifera, Nigella sativa and Azadirachta indica can be used as growth promoters in the poultry diets with better production performance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه به منظور تعیین اثر بخشی مقایسه‌ای شش گیاه دارویی شامل: گیاه دانه ، تاک‌تار ، گیلاس زمستانی ، سیب‌زمینی غول‌پیکر ، شاخص آزادیراچتا ، فندق معمولی ، انجام شد و به میزان 4 گرم / کیلوگرم از آن‌ها به عنوان تقویت‌کننده رشد به غذا اضافه شد و اثرات بعدی‌آنها بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی سنجیده شد. جوجه‌های 210 روزه به صورت تصادفی به 21 واحد آزمایشگاهی دربردارنده 10 جوجه تقسیم شدند. این 21واحد تجربی به طور تصادفی به 7 تیمار متشکل از 3 گروه در هر کدام تقسیم شدند. جیره‌غذایی قراردادی آغازین و پایانی جوجه‌های گوشتی تجاری به صورت خوراک غذایی آماده از سن 0-4 و 4-6 هفتگی داده شد. نمونه‌های تأیید شده‌ی مواد گیاهی در سایه خشک وساییده شده و با هر4 گرم/کیلوگرم از غذا مخلوط شده و به جوجه‌های گروه تیمار مربوطه داده شد. بیشترین وزن به دست آمده در گیلاس زمستانی (1.819 کیلوگرم) مشاهده شد و به دنبال آن گیاه دانه با وزن (1.805 کیلوگرم) و شاخص آزادیراچتا با وزن(1.800 کیلوگرم) قرار گرفتند. بیشترین ارزش تجمعی ضریب تبدیل غذا (FCR ) در پایان هفته ششم زندگی جوجه به گیلاس زمستانی (2.038) و پس از آن گیاه دانه (2.054) و شاخص آزادیراچتا(2.083 ) اختصاص داشته است. پایین‌ترین نتایج مربوط به ضریب تبدیل غذا برای سیب‌زمینی غول‌پیکر(2.394) و تاک‌تار(2.396) ثبت شد. نتایج مربوط به ضریب تبدیل غذا در فندق معمولی (2.209) و گروه شاهد (2.235) از نظر آماری مشابه بود. حداکثر سود هر پرنده در پرندگان تیمار شده با شاخص آزادیراچتا به دست آمد و به دنبال آن گروه تیمار شده توسط گیاه دانه و گیلاس زمستانی در مقایسه با گروه کنترل قرار گرفتند. از این مطالعه نتیجه‌گیری شد که گیاهان دارویی به خصوص گیلاس زمستانی، گیاه دانه و شاخص آزادیراچتا می‌تواند به عنوان تقویت‌کننده‌های رشد در رژیم غذایی طیور برای عملکرد تولید بهتر استفاده شوند.

بدون دیدگاه