ترجمه مقاله الکترولس Ni-P بر روی آلیاژ منیزیم با فرایند عملیات حرارتی جدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الکترولس Ni-P بر روی آلیاژ منیزیم با فرایند عملیات حرارتی جدید - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
الکترولس Ni-P بر روی آلیاژ منیزیم (Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr)با فرایند عملیات حرارتی جدید
عنوان انگلیسی
Electroless Ni-P plating on Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr magnesium alloy with a new pretreatment process
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5400
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
متالوژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، خوردگی و حفاطت از مواد، شکل دادن فلزات، شیمی فیزیک و شیمی آلی
مجله
سطح و پوشش فناوری
دانشگاه
دانشکده علم و مهندسی مواد، چانگشا، چین
کلمات کلیدی
آلیاژ منیزیم MG-10Gd-4.8Y-0.6Zr، فرآیند قبل از درمان جدید، الکترولس نیکل، مقاومت در برابر خوردگی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. آزمایش
3. نتایج و بحث
3.1 ریزساختار آلیاژها
3.2 فرایندهای آماده سازی
مورفولوژی،ساختار و مقاومت به خوردگی پوشش نیکل فسفر
مورفولوژی پوشش نیکل-فسفر
آنالیز پوشش نیکل-فسفر
مقاومت در برابر خوردگی پوشش نیکل-فسفر
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

A new pretreatment process for electroless Ni-P plating on Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr was investigated in this paper. The morphology, component, chemical composition and structure of the pretreatment layers and Ni-P coating were analyzed by scanning electronic microscopy, energy dispersive spectroscopy and X-ray diffraction spectroscopy. The structure of Ni-P coating was also detected by transmission electron microscopy (TEM). Potentiodynamic polarization analysis and salt spray test were used to test the corrosion resistance of the Ni-P coating. Experimental results indicate that: metal Cr generated in the new pretreatment process, which provided active points for later zinc immersion process, was beneficial to nickel deposition. The subsequent Ni-P coating was amorphous, in which the content of P was 9.43 wt.%. It was uniform and its thickness reached about 50 μm at 2 h deposition. Compared to Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr alloy substrate, the corrosion potential of the coated alloy shifted by 1090 mV positively and the corrosion current density decreased one order of magnitude in 3.5 wt.% NaCl solution. The salt spray test time of Ni-P coating was 210 h. All of these results suggest that the electroless nickel plating procedure researched in this paper is suitable for Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr alloy.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک فرایند عملیات حرارتی جدید برای ایجاد پوشش Ni-P بر روی آلیاژ (Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr) در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی، اجزاء، ترکیب شیمیایی و ساختار، در طول عملیات حرارتی و پوشش نهاییNi-P با میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی پراکنده انرژی و پراش اشعه ایکس آنالیز شد. همچنین ساختار پوشش Ni-P با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)مشاهده شد. برای بررسی مقاومت در برابر خوردگی پوشش Ni-P، تجزیه و تحلیل پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و آزمون اسپری نمک انجام شد.
نتایج تجربی نشان می دهد که: فلز کروم در فرایند آماده سازی رسوب می کند که نقاط فعالی برای ایجاد رسوب نیکل در حین غوطه وری می شود و این برای رسوب نیکل سودمند می شود. وقتی که مقدار فسفر 9.43% وزنی بود پوشش Ni-P آمورف بود.پوشش یکنواخت بوده و ضخامت به دست آمده حدود 50 میکرون، در 2 ساعت رسوبگذاری بود. در مقایسه با زیرلایه Mg-10Gd-4.8Y-.06Zr، پتانسیل خوردگی آلیاژ پوشش داده شده به 1090 میلی ولت مثبت تغییر یافته و چگالی خوردگی به طور مرتب 3.5%وزنی کاهش یافته است. زمان ازمون اسپری نمک برای پوشش Ni-P ،210 ساعت بود.
همه این نتایج نشان می دهد روش مورد استفاده برای آبکاری الکترولس نیکل، در این مقاله برای آلیاژMg-10Gd-4.8Y-0.6Zr مناسب است.

بدون دیدگاه