تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله الکترولس Ni-P بر روی آلیاژ منیزیم با فرایند عملیات حرارتی جدید – نشریه الزویر

عنوان فارسی: الکترولس Ni-P بر روی آلیاژ منیزیم (Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr)با فرایند عملیات حرارتی جدید
عنوان انگلیسی: Electroless Ni-P plating on Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr magnesium alloy with a new pretreatment process
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2011 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5400 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.84Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: متالوژی صنعتی، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، خوردگی و حفاطت از مواد، شکل دادن فلزات، شیمی فیزیک و شیمی آلی
مجله: سطح و پوشش فناوری
دانشگاه: دانشکده علم و مهندسی مواد، چانگشا، چین
کلمات کلیدی: آلیاژ منیزیم MG-10Gd-4.8Y-0.6Zr، فرآیند قبل از درمان جدید، الکترولس نیکل، مقاومت در برابر خوردگی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

3. نتایج و بحث

3.1 ریزساختار آلیاژها

3.2 فرایندهای آماده سازی

مورفولوژی،ساختار و مقاومت به خوردگی پوشش نیکل فسفر

مورفولوژی پوشش نیکل-فسفر

آنالیز پوشش نیکل-فسفر

مقاومت در برابر خوردگی پوشش نیکل-فسفر

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract

A new pretreatment process for electroless Ni-P plating on Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr was investigated in this paper. The morphology, component, chemical composition and structure of the pretreatment layers and Ni-P coating were analyzed by scanning electronic microscopy, energy dispersive spectroscopy and X-ray diffraction spectroscopy. The structure of Ni-P coating was also detected by transmission electron microscopy (TEM). Potentiodynamic polarization analysis and salt spray test were used to test the corrosion resistance of the Ni-P coating. Experimental results indicate that: metal Cr generated in the new pretreatment process, which provided active points for later zinc immersion process, was beneficial to nickel deposition. The subsequent Ni-P coating was amorphous, in which the content of P was 9.43 wt.%. It was uniform and its thickness reached about 50 μm at 2 h deposition. Compared to Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr alloy substrate, the corrosion potential of the coated alloy shifted by 1090 mV positively and the corrosion current density decreased one order of magnitude in 3.5 wt.% NaCl solution. The salt spray test time of Ni-P coating was 210 h. All of these results suggest that the electroless nickel plating procedure researched in this paper is suitable for Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr alloy.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک فرایند عملیات حرارتی جدید برای ایجاد پوشش Ni-P بر روی آلیاژ (Mg-10Gd-4.8Y-0.6Zr) در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی، اجزاء، ترکیب شیمیایی و ساختار، در طول عملیات حرارتی و پوشش نهاییNi-P با میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی پراکنده انرژی و پراش اشعه ایکس آنالیز شد. همچنین ساختار پوشش Ni-P با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)مشاهده شد. برای بررسی مقاومت در برابر خوردگی پوشش Ni-P، تجزیه و تحلیل پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و آزمون اسپری نمک انجام شد.

نتایج تجربی نشان می دهد که: فلز کروم در فرایند آماده سازی رسوب می کند که نقاط فعالی برای ایجاد رسوب نیکل در حین غوطه وری می شود و این برای رسوب نیکل سودمند می شود. وقتی که مقدار فسفر 9.43% وزنی بود پوشش Ni-P آمورف بود.پوشش یکنواخت بوده و ضخامت به دست آمده حدود 50 میکرون، در 2 ساعت رسوبگذاری بود. در مقایسه با زیرلایه Mg-10Gd-4.8Y-.06Zr، پتانسیل خوردگی آلیاژ پوشش داده شده به 1090 میلی ولت مثبت تغییر یافته و چگالی خوردگی به طور مرتب 3.5%وزنی کاهش یافته است. زمان ازمون اسپری نمک برای پوشش Ni-P ،210 ساعت بود.

همه این نتایج نشان می دهد روش مورد استفاده برای آبکاری الکترولس نیکل، در این مقاله برای آلیاژMg-10Gd-4.8Y-0.6Zr مناسب است.