ترجمه مقاله ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم پارک جنگلی شهری بر اساس عوامل موثر در فضای باز تفریحی

ترجمه مقاله ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم پارک جنگلی شهری بر اساس عوامل موثر در فضای باز تفریحی
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم پارک جنگلی شهری بر اساس عوامل موثر در فضای باز تفریحی، یک مطالعه موردی: پارک جنگلی سرخه حصار
عنوان انگلیسی
Assessment of Ecotourism Potential of Urban Forest Parks Based on Effective Factors in Outdoor Recreation, A Case Study: Sorkhe Hesar Forest Park
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8697
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی، معماری و منابع طبیعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگلداری، مهندسی فضای سبز، معماری منظر و علوم باغبانی
مجله
مجله علوم کاربردی جهانی - World Applied Sciences Journal
دانشگاه
گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
کلمات کلیدی
ارزیابی، مدل Makhdoum، فضای باز وسیع، فضای باز متراکم، منابع آب، امکانات تفریحی، سرخه حصار
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش‌ها
نتایج
نتایج تکمیل پرسشنامه‌ها و ارزیابی استفاده کنونی بازدیدکنندگان از مکان‌های تفریحی در پارک
جنس بازدیدکننده
سن بازدیدکننده
الگوی اجتماعی بازدیدکننده برای ورود به پارک
توزیع بازدیدکنندگان بر اساس محل زندگی
روش ارزیابی پارک
دلایل انتخاب مکانی که بازدیدکنندگان در آن حضور دارند
انتخاب مکانی برای پیک‌نیک
انتخاب مکانی برای پیاده‌روی
فعالیت تفریحی ترجیحی برای بازدیدکنندگان در پارک و دلیل آن
استفاده ترجیحی بازدیدکنندگان از فضای باز تفریحی پارک
نقشه‌هایی از منابع آب، امکانات، جاده‌های دسترسی و جاذبه‌های گردشگری پارک
پارک جنگلی سرخه‌حصار بر اساس منابع آب، امکانات تفریحی، جاذبه‌های گردشگری و جاده‌های دسترسی
بحث
ارزیابی پتانسیل پارک برای ساخت فضای باز تفریحی بر اساس مدل اکولوژیکی گردشگری
ارزیابی استفاده بازدیدکنندگان از مکان‌های تفریحی در پارک جنگلی
ارزیابی پتانسیل فضای باز تفریحی پارک جنگلی سرخه‌حصار بر اساس عوامل موثر در فضای باز تفریحی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Evaluation of ecotourism potential is investigation of land capability for outdoor recreation. In start of this study, we evaluated the suitable places for the intensive and extensive outdoor recreations using five ecological parameters (slope, aspect, height, soil texture and vegetation cover) based on Makhdoum model in Sorkhe Hesar forest park. Results showed that most of park area (297.223 hectares) has the degree 1 extensive outdoor recreation potential and the small area of park (1.126 hectares) has the degree 2 intensive outdoor recreation potential. Further, the field surveys showed that one of the factors that increase the inelegance in the environment of Sorkhe Hesar forest park is the lack attention to all the effective factors (water resources and recreation facilities) in evaluation of the outdoor recreation potential of this park. Therefore we used the written questionnaire and the verbal interview techniques for evaluating the use of visitors of the outdoor recreation places of this park. We recorded the positions of whole places where the questionnaires had been distributed in them in the outdoor recreation classes using GPS (Global Position System). In addition we recorded the position of water resources and facilities of park using GPS to create the water resources and facilities maps. Results showed that the use of visitors of this park isn’t according to the previous outdoor recreation planning based on Makhdoum model. As the outdoor recreation of visitors has the direct correlation with the water resources, recreation facilities and tourism attractions in the park. Therefore we overlaid the maps of these factors (as the positive data layers) on the primary outdoor recreation potential map and we provided the final outdoor recreation potential map based on these factors (water resources, recreation facilities and tourism attractions). Final results showed that other data layers should also be considered in the usual model along with the ecological factors because all of the effective factors in outdoor recreation have not been considered in the usual model.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ارزیابی پتانسیل اکوتوریسم، بررسی توانایی زمین برای ساخت فضای باز تفریحی است. در آغاز این مطالعه، ما مکان‌های مناسب برای ساخت فضاهای باز تفریحی متراکم و وسیع را با استفاده از پنج پارامتر اکولوژیکی (شیب، چشم‌انداز، ارتفاع، بافت خاک و پوشش گیاهی) بر اساس مدل Makhdoum در پارک جنگلی سرخه حصار مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج نشان داد که بیشتر نواحی پارک (297.223 هکتار) پتانسیل ایجاد فضای باز تفریحی وسیع درجه 1 را دارد و بخش کوچکی از پارک (1.126 هکتار) پتانسیل ساخت فضای باز تفریحی متراکم درجه 2 را دارد. علاوه بر این، بررسی‌های میدانی نشان داد؛ یکی از عواملی که موجب افزایش نازیبایی در محیط زیست پارک جنگلی سرخه‌حصار می‌شود، عدم توجه به تمام عوامل موثر (منابع آب و امکانات تفریحی) در ضمن ارزیابی پتانسیل فضای باز تفریحی این پارک است. بنابراین، ما از یک پرسشنامه کتبی و تکنیک‌های مصاحبه شفاهی برای ارزیابی استفاده‌ِی بازدیدکنندگان از فضاهای باز تفریحی این پارک استفاده کردیم. ما موقعیت کل مکان‌هایی که در آنها پرسشنامه‌ها با استفاده از GPS (سامانه موقعیت‌یاب جهانی) در کلاس‌های اوقات فراغت در فضای باز توزیع شدند را ثبت کردیم. علاوه بر این، ما موقعیت منابع آب و امکانات پارک را با استفاده از GPS برای تهیه‌ی نقشه منابع آبی و امکانات تفریحی ثبت کردیم. نتایج نشان دادند که استفاده‌ی بازدیدکنندگان این پارک مطابق با طرح قبلی فضای باز تفریحی بر اساس مدل Makhdoum نیست. تعداد بازدیدکنندگان فضای باز تفریحی ارتباط مستقیمی با منابع آبی، امکانات تفریحی و جذب گردشگر در پارک دارد. بنابراین، ما بر روی ترسیم این عوامل (به صورت لایه‌هایی از داده‌های مثبت) بر روی نقشه اولیه پتانسیل فضای باز تفریحی تمرکز کردیم و نقشه پتانسیل فضای باز تفریحی را بر اساس این عوامل (منابع آبی، امکانات تفریحی و جذب توریسم) ارائه دادیم. نتایج نهایی نشان داد که لایه‌های دیگری از داده‌ها نیز باید در مدل معمولی همراه با عوامل اکولوژیکی در نظر گرفته شود زیرا تمام عوامل موثر در فضای باز تفریحی در مدل معمولی در نظر گرفته نمی‌شوند.

بدون دیدگاه