ترجمه مقاله اختلال تنظیم در سیستم های انگیختگی و پیش پیشانی-آمیگدال

ترجمه مقاله اختلال تنظیم در سیستم های انگیختگی و پیش پیشانی-آمیگدال
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اختلال تنظیم در سیستم های انگیختگی و پیش پیشانی-آمیگدال در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید
عنوان انگلیسی
Dysregulation of Arousal and Amygdala-Prefrontal Systems in Paranoid Schizophrenia
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2004
نشریه
AJP
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9506
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانپزشکی
مجله
مجله آمریکایی روانپزشکی - American Journal of Psychiatry
دانشگاه
بیمارستان Westmead و دانشگاه سیدنی، استرالیا
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.3.480
فهرست مطالب
چکیده
روش
افراد (آزمودنی ها)
وظیفه رفتاری
پروتکل های تصویربرداری
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نسبت به افراد مقایسه ای
زیرگروههای پارانوئیدی در مقابل غیرپارانوئیدی
مباحثه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Objective: The authors investigated impaired differentiation of limbic-prefrontal systems by autonomic arousal in schizophrenia. It was predicted that paranoid patients would be distinguished by a disjunction of hyperarousal but reduced amygdala and medial prefrontal activity relative to both healthy comparison subjects and patients with nonparanoid schizophrenia. Method: Pictures depicting facial expressions of fear were presented to 27 schizophrenia patients (13 paranoid, 14 nonparanoid) and 22 matched healthy comparison subjects in an implicit perception task to evoke limbic activity. Simultaneous functional magnetic resonance imaging and skin conductance arousal recordings were acquired during presentation of faces expressing fear or neutral emotion. Responses to fear stimuli were further examined by contrasting those that were associated with a skin conductance response (“with arousal”) and those that were not (“without arousal”). Results: In the comparison subjects, arousal dissociated amygdala/medial prefrontal (“visceral”) networks and hippocampus/lateral prefrontal (“context”) networks for fear perception. Excessive arousal responses were elicited in the schizophrenia subjects, but there was an associated reduction in amygdala/medial prefrontal activity. This disjunction was pronounced in paranoid patients relative to both healthy subjects and nonparanoid patients. Paranoid patients also showed a relatively greater prefrontal deficit for “without-arousal” responses. Conclusions: This is the first study to reveal a functional disconnection in autonomic and central systems for processing threat-related signals in patients with paranoid schizophrenia. Paranoid cognition may reflect an internally generated cycle of misattribution regarding incoming fear signals due to a breakdown in the regulation of these systems.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
هدف: مولفان اختلال تمایز سیستم های لیمبیک- پیش پیشانی توسط تحریک خودبخودی در اسکیزوفرنی را بررسی کرده اند. پیش بینی شده است که بیماران پارانوئیدی را می توان با اختلال بیش فعالی تشخیص داد اما کاهش آمیگدال و فعالیت پیش پیشانی میانی به هر دو افراد مقایسه ای و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی غیرپارانوئیدی مربوط می شود.
روش: تصاویری از حالات ظاهری ترس چهره به 27 بیمار اسکیزوفرنیا (13نفر پارانوئید، 14 نفر غیرپارانوئید) و 22 فرد مقایسه ای سالم تطبیق یافته در یک وظیفه ادراک ضمنی برای تحریک فعالیت لیمبیک نشان دادیم. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کارکردی و ثبت برانگیختگی از طریق هدایت پوستی به طور همزمان در طول نمایش حالات ظاهری احساس ترس چهره یا بی احساسی چهره انجام شد. پاسخ به محرک ترس بیشتر با مقایسه محرک های مرتبط با پاسخ از طریق هدایت پوستی (با انگیختگی) و محرکهای که مرتبط نبودند (بدون انگیختگی) بررسی شد.
نتایج: در افراد مقایسه ای، انگیختگی شبکه های آمیگدال/پیش پیشانی میانی (احشایی) و شبکه های هیپوکامپ/پیش پیشانی جانبی (زمینه) مربوط به بیان ترس را جدا می کند. پاسخ های انگیختگی افراطی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی فراخوانی می شوند، اما یک کاهش مرتبط در فعالیت آمیگدال/پیش پیشانی میانی وجود داشت. این اختلال در بیماران پارانوئید نسبت به افراد سالم و بیماران غیرپارانوئیدی بیان شده است.بیماران پارانوئیدی نقص پیش پیشانی نسبتا بیشتری برای پاسخ های "بدون انگیختگی" نشان دادند.
نتیجه گیری: کار حاضر اولین مطالعه ای است که عدم ارتباط کارکردی در سیستم های اتونومیک و مرکزی را برای پردازش سیگنالهای مربوط به تهدید در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئیدی نشان میدهد. شناخت پارانوئید ممکن است سیکل درون زاد سوء برداشت مربوط به سیگنالهای ورودی ترس ناشی از شکست در تنظیم این سیستم ها را نشان دهد.

بدون دیدگاه