تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله استفاده از کاتالیزور فلزی پراکنده شده جهت ارتقای نفت خام بسیار سنگین با متان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: استفاده از کاتالیزور فلزی پراکنده شده جهت ارتقای نفت خام بسیار سنگین با استفاده از متان به عنوان منبع هیدروژنی
عنوان انگلیسی: Use of a dispersed iron catalyst for upgrading extra-heavy crude oil using methane as source of hydrogen
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2003 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8772 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.08Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله: سوخت - Fuel
دانشگاه: مرکز کاتالیز، نفت و پتروشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ونزوئلا
کلمات کلیدی: کاتالیزور آهن، نفت خام فوق العاده سنگین، متان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بخش تجربی

3. نتایج و بحث

3-1. واکنش های ارتقایی

R= هیدروکربن (آلیفاتیک یا آروماتیک)

3-2. تعیین مشخصات کک تولید شده

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The use of an iron dispersed catalyst, derived from Fe3(CO)12, for extra-heavy crude oil upgrading using methane as source of hydrogen was studied. The upgrading reactions were carried out batchwise in a stainless-steel 300 ml Parr reactor with 250 ppm of Fe at a temperature of 410–420 8C, a pressure of 11 MPa of CH4, and a residence time of 1 h. In the presence of Fe3(CO)12, the reaction of Hamaca extra-heavy crude oil led to a reduction of two orders of magnitude in the viscosity (from 500 to 1.3 Pa s), 14% reduction in sulfur content, and 41% conversion of the .500 8C fraction in the upgraded product with respect to the original crude. The iron catalyst was isolated from the coke produced from the upgrading reaction and was analyzed by XPS, EDAX, and Mo¨ssbauer spectroscopy. The results indicated the presence of a Fe–V mixed sulfide species with a composition ca. (Fe0.6V0.4)zS, where z is in the range 0.8–0.9.

نمونه متن ترجمه

چکیده

استفاده از یک کاتالیزور پراکنده شده فلزی، مشتق شده از Fe¬3(CO)12 برای ارتقای نفت خام بسیار سنگین با استفاده از متان به عنوان منبع هیدروژن، مطالعه شده است. واکنش های ارتقا به صورت ناپیوسته در یک راکتور پار 300 میلی لیتری از جنس فولاد ضد زنگ با 250 ppm Fe در دمای c 410-420، فشار 11مگاپاسکال از گاز CH4 و زمان ماند 1 ساعت انجام شدند. در حضور Fe3(CO)12، واکنش نفت خام بسیار سنگین هاماکا، نسبت به نفت خام، منجر به کاهش دو مرتبه ای ویسکوزیته (از 500 تا 1/3 pa.s)، 14% کاهش در محتوای گوگردی، و 41% تبدیل بخش > 500c در محصول ارتقا یافته می شود. کاتالیزور آهن از تولید کک حاصل از واکنش های ارتقایی مصون نگه داشته شد و توسط XPS، EDAX و اسپکتوفوتومتری Mo¨ssbauer بررسی شد. نتایج حضور گونه های سولفیدی در محدوده(Fe0.6V0.4)zS. جاییکه 0.8-0z مخلوط Fe-V با ترکیب ca را نشان داد.