تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات غیرطبیعی مستقیم و غیرمستقیم هتروزیگوسیتی بر صفات مربوط به سازگاری در Alpine ibex

عنوان فارسی: اثرات غیرطبیعی مستقیم و غیرمستقیم هتروزیگوسیتی بر صفات مربوط به سازگاری در Alpine ibex
عنوان انگلیسی: Direct and indirect causal effects of heterozygosity on fitness-related traits in Alpine ibex
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2015 نشریه : Rspb
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5766 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 799.60Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیوانفورملتیک، ژنتیک، علوم جانوری و علوم سلولی و مولکولی
مجله: مجله Royal society
دانشگاه: گروه زمین و علوم محیط زیست DSTA، دانشگاه پاویا، ایتالیا
کلمات کلیدی: هتروزیگوسیتی تناسب اندام همبستگی، همخونی افسردگی، چند منبع هتروزیگوسیتی، باتلنک، تحلیل مسیر تاییدی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1.مقدمه

2. روش ها

(a) جمعیت و منطقه مورد مطالعه

(b) آنالیز ژنتیکی

(c)جمع آوری داده در مورد صفات مرتبط با سازگاری

(d)آنالیز داده ها

3.نتایج

(a)همبستگی هتروزیگوسیتی-سازگاری

(ii) رشد شاخ

(iii) شمارش تخم های انگلی مدفوع

(b) انالیز ریاضی تائیدی

4.بحث و گفت و گو

نمونه متن انگلیسی

Heterozygosity– fitness correlations (HFCs) are a useful tool to investigate the effects of inbreeding in wild populations, but are not informative in distinguishing between direct and indirect effects of heterozygosity on fitness-related traits. We tested HFCs in male Alpine ibex (Capra ibex) in a free-ranging population (which suffered a severe bottleneck at the end of the eighteenth century) and used confirmatory path analysis to disentangle the causal relationships between heterozygosity and fitness-related traits. We tested HFCs in 149 male individuals born between 1985 and 2009. We found that standardized multi-locus heterozygosity (MLH), calculated from 37 microsatellite loci, was related to body mass and horn growth, which are known to be important fitness-related traits, and to faecal egg counts (FECs) of nematode eggs, a proxy of parasite resistance. Then, using confirmatory path analysis, we were able to show that the effect of MLH on horn growth was not direct but mediated by body mass and FEC. HFCs do not necessarily imply direct genetic effects on fitness-related traits, which instead can be mediated by other traits in complex and unexpected ways.

نمونه متن ترجمه

همبستگی هتروزیگوسیتی-سازگاری (HFC)، ابزار مفیدی جهت بررسی اثرات درون زادی (inbreeding) در جمعیت های طبیعی یا وحشی (wild) به شمار می رود، اما در افتراق میان اثرات مستقیم و غیرمستقیم در صفات مربوط به تناسب مناسب نیست. ما HFC را در جنس نر Alpine ibex (Capra ibex) در جمعیتی free-ranging مورد بررسی قرار دادیم ( که تحت تاثیر  باتلنک شدیدی در اواخر قرن 18 بوده است) و از آنالیز ریاضی تائیدی جهت نادیده انگاری روابط تصادفی بین هتروزیگوسیتی و صفات مربوط به تناسب استفاده کردیم. ما در این پژوهش HFC را در 149 کیس مذکر متولد شده در سال های 1985 تا 2009 انتخاب نمودیم. در نهایت، فاکتور هتروزیگوسیتی چند لوکوسی معیار(MLH)، از 37 لوکوس میکروستلایتی محاسبه شد که به توده بدنی و رشد شاخ مرتبط است، که صفتی مهم مرتبط با تناسب قلمداد می شود. همچنین HFC به تعداد تخم های نماتود در مدفوع (FEC) به عنوان شاخصی از مقاومت انگلی، مرتبط می باشد. سپس، با استفاده از آنالیز ریاضی تائیدی، نتیجه می-گیریم اثر MLH را روی رشد شاخ به صورت غیرمستقیم است اما MLH به واسطه توده بدنی و FEC میانجی گری می شود. HFC  ضرورتا اثرات مستقیمی بر صفات مربوط به سازگاری ندارند، در واقع این اثر می تواند به واسطه صفات دیگر از مسیر های پیچیده ای اعمال شود.