ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی در مورد رفتار خرید مصرف کننده و نگرش های مربوط به مد در اجناس

ترجمه مقاله ابعاد فرهنگی در مورد رفتار خرید مصرف کننده و نگرش های مربوط به مد در اجناس
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ابعاد فرهنگی در مورد رفتار خرید مصرف کننده و نگرش های مربوط به مد در اجناس و محصولات مختلف در ایران
عنوان انگلیسی
Cultural Dimensions on Consumer Buying Behavior and Attitude towards Fashion in various commodity of Products in Iran
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2014
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8263
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، تولید و عملیات و مدیریت صنعتی
دانشگاه
دانشکده مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف، ایران
کلمات کلیدی
مد، فرهنگ، مصرف، تفکر، ارتباطات، بازاریابی، خرید، ایران
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فرضیه پژوهش
مروری بر ادبیات
واژه "فرهنگ" در سه صحنه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است
مد
تاریخچه مد ایرانی
مد لباس و رفتار مصرف کننده
متدولوژی پژوهش
ارزیابی
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
ویژگی پاسخ دهنده
نتیجه گیری و پیشنهادات
مفاهیم مدیریتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Fashion may refer to an element which forms a significant consumption portion decisions, residing at the center of daily happenings. The output of this study is proposing cultural marketing model as case in point. This paper is the first paper attempt to measure the effectiveness dimension of fashion culture in Iranian society. This study initiated investigation on exploratory research and gradually shifted to descriptive research with take into consideration of various statistical techniques. .The instruction method for collecting the primary data was questionnaire. The questionnaire is just designed with 70 questions in pilot phase and conclusively by applying 350 questionnaires distributed randomly in two major cities of Tehran and Hormozgan.Being good example in this study by dividing culture into three main group such as consumption, communication and thinking measures by consideration of culture influence on them.It is hard to escape the obvious conclusion that celebrity, positive word of mouth, precise advertising with unique selling proposition message and Sales Promotion are the best integrated marketing communication (IMC)tools for promoting fashion commodities among the Iranian respondents

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مد ممکن است به عاملی اشاره داشته باشد که بخش قابل توجهی از تصمیمات مصرفی را شکل می دهد و در مرکز اتفاقات روزانه قرار دارد. خروجی این مطالعه، پیشنهاد مدل بازاریابی فرهنگی در این مورد است. این مقاله اولین مقاله ای است که تلاش می کند بعد اثربخشی فرهنگ مد را در جامعه ی ایرانی ارزیابی کند. این مطالعه با بررسی در مورد پژوهش اکتشافی اغاز شده و به تدریج به سمت پژوهش توصیفی با در نظر گرفتن تکنیک های اماری مختلف حرکت می کند. روش ساختاری برای جمع اوری داده های اولیه، پرسشنامه است. پرسشنامه با حدود70 سوال در مرحله ی اولیه طراحی شده و حدود350 پرسشنامه به صورت تصادفی در دوشهر بزرگ تهران و هرمزگان توزیع شد. نمونه ی مناسب در این مطالعه، تقسیم فرهنگ به سه گروه اصلی مانند معیارهای مصرفی، ارتباطات و تفکر است که تاثیر فرهنگ نیز بر ان ها در نظر گرفته شده است. نمی توان از این نتیجه عبور کرد که شهرت، تبلیغات دقیق به همراه پیشنهاد فروش منحصر به فرد و ارتقای فروش، بهترین ابزارهای ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی(IMC) برای ارتقای کالاها و اجناس مد در بین پاسخ دهندگان ایرانی هستند.

بدون دیدگاه