تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله قالب جدید تقویت از راه دور دیجیتال در خط دو مداره با جبران سازی سری – نشریه IEEE

عنوان فارسی: حفاظت از راه دور دیجیتال، تزویج دوگانه، خطای زمین و هادی باز، خط انتقال دو مداره با جبران‌سازی سری
عنوان انگلیسی: A New Digital Distance Relaying Scheme for Series-Compensated Double-Circuit Line During Open Conductor and Ground Fault
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2012 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8938 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.51Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیستمهای الکترونیک دیجیتال، مدارهای مجتمع الکترونیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کنترل
مجله: یافته ها در حوزه انتقال قدرت - TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
دانشگاه: گروه مهندسی برق، انستیتوی فن آوری A.D. Patel، هند
کلمات کلیدی: حفاظت از راه دور دیجیتال، تزویج دوگانه، خطای زمین و هادی باز، خط انتقال دو مداره با جبران‌سازی سری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مسائل حفاظتی مربوط به خطوط دو مداره با جبران سازی سری در صورت حضور هم زمان هادی باز و خطای زمین

الف) شبکه خط دو مداره با جبران سازی سری

ب ) مدل معادل خطی شده SC/MOV

ج) تزویج دوگانه و مقاومت خطا

د) حضور هم زمان هادی باز و خطای زمین

3. تحلیل حضور هم زمان هادی باز و خطای زمین

الف) امپدانس سنجیده توسط قالب معمول

ب) امپدانس سنجیده توسط قالب ارایه شده

4. نتایج و بحث

الف. تغییر مکان خطا و زاویه انتقال توان

ب. تغییر امپدانس تزویج دوگانه ترتیب صفر

ج. تغییر سطح جبران سازی

د. تغییر مقاومت خطا

ه. خطا های نزدیک و دور

و. کارکرد و بازده SC/MOV و قالب ارایه شده در صورت وجود خطا

5. مزایای قالب ارایه شده

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper presents a new digital distance relaying scheme which takes care of a simultaneous open conductor and ground fault occurring coincidently on the same phase at the same point on a series-compensated double-circuit line. The effect of series compensation, mutual zero-sequence coupling, remote infeed/outfeed, and fault resistance on the relay reach has been considered by the proposed scheme. The conventional digital distance relay having facility of series compensation fails to provide adequate protection in the presence of such conditions. The proposed scheme is based on the derivation of the compensated values of impedance using symmetrical component theory. To validate the proposed scheme, numerous computer simulations have been carried out using MATLAB/SIMULINK software on an existing 400-kV, 300-km-long series-compensated double-circuit transmission line. At the end, a comparative evaluation between the proposed scheme and the conventional scheme having a facility of series compensation is carried out. Simulation results demonstrate the effectiveness of the proposed scheme since the percentage error is within 4.19%.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله قالب جدید تقویت از راه دور دیجیتالی را معرفی می‌کند که به خطای زمین و هادی باز به صورت هم زمان و هم فاز در خط دو مداره با جبران‌سازی سری مربوط می‌شود. در قالب ارائه شده، تأثیر جبران‌سازی سری، تزویج دوگانه ترتیب صفر، تغذیه ورودی/خروجی از راه دور، و محدوده تقویت در نظر گرفته شده است. تقویت از راه دور دیجیتال معمولی دارای نوعی امکانات جبران سازی سری است که توان حفاظت کافی را در شرایط گفته شده ندارد. اساس قالب ارایه شده را مشتق مقادیر جبران سازی شده امپدانس ها با استفاده از نظریه جزء متقارن تشکیل می دهد. برای ارزیابی و تأیید قالب مورد نظر، بسیاری از شبیه سازی‌های MATLAB/SIMULINK را در خط انتقال دومداره با جبران سازی سری، طول 300 کیلومتر و ولتاژ 400 کیلوولت به کار بردیم. در نهایت، ارزیابی مقایسه ای بین قالب ارایه شده و قالب معمول دارای امکانات جبران سازی سری انجام دادیم. نتایج شبیه سازی بیان می کنند که قالب ارایه شده بهتر و مؤثر تر است، چون درصد خطای آن در محدوده 4.19%± است.