تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ضوابط طراحی برای دیوارهای برشی

عنوان فارسی: ضوابط طراحی برای دیوارهای برشی
عنوان انگلیسی: Design Provisions for Shear Walls
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 1973 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 8926
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.89Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و مدیریت ساخت
مجله: مجله موسسه بتن آمریکا - Journal of the American Concrete Institute
کلمات کلیدی: بارهای محوری، نظام‏نامۀ ساختمان، بارگذاری سیکلی، استحکام خمشی، ساختمان‏های مرتفع، بتن مسلح، پژوهش، استحکام برشی، تنش برشی، دیوارهای برشی، طراحی سازه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

توسعه ضوابط طراحی

استحکام خمشی

استحکام برشی

بار برشی تحمل شده توسط بتن

بار برشی تحمل شده توسط آرماتورها

تعریف تنش برشی اسمی

محدودیت‏های موجود بر تنش برشی نهایی

مقایسه ضوابط طراحی با نتایج تست

ملاحظات دیگر

بحث و نتیجه‏ گیری

ضمیمه

تست‏های انجمن سیمان پورتلند

نمونه متن انگلیسی

The background and development of Section II.16, Special Provisions for Walls, of the ACI Building Code (ACI 318-7 I ) is discussed. These provisions were found to predict satisfactorily the strength of six high-rise and seven low-rise shear walls tested at the laboratories of the Portland Cement Association, as well as the strength of wall specimens tested by other investigators. The results of the PCA experimental investigations are summarized in an Ap endix. Thirteen rectangular shear walls were teste cl’ under combinations of lateral and axial loads. One of the specimens was subiected to ten cycles of load reversals.

نمونه متن ترجمه

در این مقاله، پیش‏زمینه و بسط و توسعۀ بخش 11.16 در مقررات ACI 318-71 که مربوط به ضوابط ویژه برای دیوارها می‏باشد مورد بحث قرار گرفت. این ضوابط برای پیش‏بینی استحکام مطلوب شش نمونه دیوار برشی بلند و هفت نمونه دیوار برشی کم ارتفاع که توسط انجمن سیمان پورتلند مورد آزمایش قرار گرفته بودند و همچنین بررسی استحکام نمونه‏های دیگری از دیوارهای برشی که توسط مراجع دیگر آزمایش شدند؛ مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج آزمایش‏های صورت گرفته توسط انجمن سیمان پورتلند در یک ضمیمه در پایان مقاله آورده شده است. در این آزمایش‏ها، سیزده نمونه دیوار برشی مستطیل شکل تحت بارگذاری ترکیبی محوری و جانبی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین یکی از دیوارها تحت 10 سیکل معکوس‏شوندگی جهت بار قرار گرفت.