ترجمه مقاله بهینه سازی رنگبری متیلن بلو و متیل اورنژ با تخلیه ضربه ای پلاسما در آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی رنگبری متیلن بلو و متیل اورنژ با تخلیه ضربه ای پلاسما در آب - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی رنگبری متیلن بلو و متیل اورنژ با استفاده از تخلیه ضربه ای پلاسما در آب با روش پاسخ سطح
عنوان انگلیسی
Optimizing decolorization of Methylene Blue and Methyl Orange dye by pulsed discharged plasma in water using response surface methodology
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6713
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و علوم محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، شیمی محیط زیست، آلودگی محیط زیست و آب و فاضلاب
مجله
مجله موسسه مهندسی شیمی تایوان
دانشگاه
دانشکده محیط زیست، دانشگاه Hohai، چین
کلمات کلیدی
متیل اورانژ، متیلن بلو، بهينه سازی، پالس پلاسما، روش واکنش سطح
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.مواد و روش ها
2.1. مواد
2.2. روند آزمایشات
2.3. روش پاسخ سطح
2.4. طراحی آزمایش
3. نتایج و بحث
3.1. آنالیز آماری و تطبیق مدل فرآیندی
3.2. تأثیر اثر متقابل دو متغیر
3.2.1. تأثیر نیروی مافوق صوت و شدت جریان گاز
3.2.2. تأثیر نیروی مافوق صوت و فاصله الکترود
3.2.3. تأثیر شدت جریان گاز و فاصله الکترود
3.3. تأیید آزمایشات
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Dye removal using pulsed discharged plasma in water requires a proper process parametric study to determine its optimal performance characteristics. Response surface methodology was used to find out the major factors influencing Methylene Blue (MB) and Methyl Orange (MO) removal efficiency and the interactions between these factors (ultrasonic power, gas flow rate, and electrode spacing), and optimized the operating variables as well. Regression analysis showed good fit of the experimental data to the second-order polynomial model with coefficient of determination value of 0.9960 and 0.9861 for MB and MO, respectively. Under the experimental conditions: gas flow rate 0.1 m3 /h, electrode spacing 10 mm for all the dyes, and ultrasonic power 80 and 90 W for MB and MO, the highest dye removal efficiency were achieved 94.5% and 80.2% for MB and MO. The optimal results suggested that pulsed discharged plasma oxidation process was a rapid, efficient, and low energy consumption technique to remove the dyes wastewater.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
حذف رنگ با استفاده از تخلیه ضربه ای پلاسما در آب نیازمند مطالعه پارامتری فرآیند مناسب برای محاسبه ویژگی های عملیاتی بهینه می باشد. روش پاسخ سطح برای یافتن عوامل عمده تأثیرگذار بر بازده حذف متیلن بلو و متیل اورنژ و اثر متقابل بین این عوامل (نیروی مافوق صوت، سرعت جریان گاز، و فاصله الکترود) و متغیرهای عملیاتی به خوبی بهینه شد. آنالیز رگرسیون نشان داد که داده های آزمایشگاهی به خوبی از مدل چند جمله ای درجه دوم با ضریب 9960/0 و 9861/0 برای متیلن بلو و متیل اورنژ پیروی می کند. در شرایط آزمایشگاهی: شدت جریان گاز 1/0، فاصله الکترود 10 برای هر رنگ، و نیروی مافوق صوت 2/80% و 90% به ترتیب برای متیلن بلو و متیل اورنژ انجام شد. نتایج بهینه فرآیند اکسیداسیون تخلیه ضربه ای پلاسما را روشی سریع، مؤثر، و با انرژی مصرفی پایین برای حذف رنگ ها از پساب پیشنهاد نمود.

بدون دیدگاه