دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی محیط کشت حاوی سیلاژ ماهی برای تولید لیزین - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی محیط کشت حاوی سیلاژ ماهی برای تولید لیزین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی محیط کشت حاوی سیلاژ ماهی برای تولید لیزین توسط Corynebacterium glutamicum
عنوان انگلیسی
Optimisation of a culture medium containing fish silage for L-lysine production by Corynebacterium glutamicum
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2002
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4389
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، صنایع غذایی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زیست فناوری مواد غذایی، علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌، میکروبیولوژی، بیوشیمی، علوم مواد غذایی، بیوتکنولوژی میکروبی، شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
Bioresource Technology
دانشگاه
موسسه زیست شناسی، دانشگاه مرکزی ونزوئلا
کلمات کلیدی
L-lysine – سیلاژ ماهی،بهینه سازی محیط کشت – Corynebacterium glutamicum
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ روش ها
۲ ۱ میکروارگانیسم
۲ ۲ محیط کشت و شرایط تخمیر
۲ ۳ طرح های ازمایشی
۲ ۴ مطالعات تحلیلی
۳ نتایج و بحث
۳ ۱ بهینه سازی محیط کشت
۳ ۱ ۱ طرح ازمایشی ۱
۳ ۱ ۲ طرح ازمایشی ۲
۳ ۲ مقایسه ی بین محیط های بهینه و محیط های اولیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
1. Introduction

L-lysine is the third most abundantly produced amino acid at the industrial scale. Eighty per cent is produced by fermentation and 20% by chemical synthesis. In the fermentative processes, the culture medium is the major financial input and N-source is usually the most expensive component. Potential N-sources include various inorganic (ammonium or nitrate salt) or organic compounds (yeast extract, corn steep liquor, soybean protein hydrolysate), and various other extracts of vegetal and animal tissues (Bisaria et al., 1997). By-products of seafood have a high potential as cheap N-sources for microbial growth (Vecht-Lifshitz et al., 1990). Silage produced from fish wastes (whole heads, fins, skeletal debris, shrimp by-catch captures, and under-utilised whole species of fish) results in a stable product containing peptides and amino acids with high nutritional value (Raa and Gildberg, 1982). The use of fish silage instead of yeast extract has been reported for L-lysine microbial production (Coello et al., 2000). In the last decades, statistical experimental methods have been applied to media optimisation for industrial purpose. These designs include the blocking and factorial experiments for determining the path of steepest ascent, in order to identify the effect of individual factors and to approach the neighbourhood of the optimum response (Box et al., 1978). Furthermore, response surface methodology (RSM) is suitable for describing a near-optimum region and thus for exactly investigating optimum conditions for a multifactorial system. RSM and central composite designs has been successfully used to produce enzymes, biomass, and metabolites (Udeh and Achremowicz, 1993; Saval et al., 1993; Ergum and Mutlu, 2000). We used two successive fractional factorial designs (FFDs) followed by a RSM to optimise a medium containing fish silage, glucose, and eight inorganic salts for L-lysine production by Corynebacterium glutamicum. A comparison between the original and the optimised media for biomass and L-lysine productions, and glucose consumption, is presented.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
1.مقدمه
L-lysine سومین و فراوان ترین اسید امینه ی تولید شده در مقیاس صنعتی است. 80 درصد ان توسط تخمیر و 20 درصد توسط سنتز شیمیایی تولید می شود .در فرایند تخمیر محیط کشت مهم ترین نهاده بوده و منبع نیتروژن دومین جزء از نظر مالی یا هزینه محسوب می شود. منابع نیتروژن بالقوه شامل ترکیبات غیر الی(نمک نیترات و یا امونیوم)و یا الی(عصاره ی مخمر ،عصاره ی ذرت ،هیدرولیزات پروتئین سویا)و دیگر عصاره های مختلف بافت های جانوری و گیاهی می باشد(Bisaria et al., 1997).

فراورده های جانبی غذا های دریایی نیز پتانسیل بالایی به عنوان منابع ارزان نیتروژن جهت رشد میکروبی دارند. سیلاژ تولید شده از پسماند های ماهی(سر و باله و بقایای اسکلت،و محصولات جانبی میگو و همچنین سایر بقایای پسماند ماهی)حاوی پپتید و امینو اسید های زیاد با ارزش مغذی بالا می باشد(Raa and Gildberg, 1982) .استفاده از سیلاژ ماهی به جای عصاره ی مخمر برای تولید میکروبی L-lysine گزارش شده است(Coello et al., 2000 ).
در دهه های گذشته روش های ازمایشی اماری برای بهینه سازی محیط کشت در مقیاس صنعتی استفاده شدند. این طرح ها شامل ازمایشات بلوک و فاکتوریل برای تعیین شیب دار ترین مسیر به منظور شناسایی تاثیر تک تک فاکتور ها و رسیدن به یک پاسخ بهینه لازم هستند.( Box et al., 1978)بعلاوه روش سطح واکنش (RSM) یا پاسخ برای توصیف یک منطقه ی نزدیک به بهینه و نیز مطالعه ی دقیق شرایط بهینه ی سیستم های چند فاکتوریل مناسب است. (RSM) و طرح های کامپوزیت مرکزی به طور موفقیت امیزی برای تولید انزیم بیوماس و متابولیت استفاده شدند(Udeh and Achremowicz, 1993; Saval et al., 1993; Ergum and Mutlu, 2000 ).
ما دو طرح فاکتوریل جزئی متوالی (FFDs) را و سپس RSM را برای بهینه سازی محیط حاوی سیلاژ ماهی گلوکز و 8 املاح غیر الی برای تولید L-lysine توسط Corynebacterium glutamicum استفاده کردیم. مقایسه ی بین محیط اولیه و بهینه شده ی تولید بیوماس و L-lysine و مصرف گلوکز نیز ارائه شده است.


بدون دیدگاه