ترجمه مقاله ساختار سیستم های حسابداری صنعتی و ویژگی های کیفی اطلاعات - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ساختار سیستم های حسابداری صنعتی و ویژگی های کیفی اطلاعات - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ساختار سیستم های حسابداری صنعتی و ویژگی های کیفی اطلاعات: یک تحلیل تجربی
عنوان انگلیسی
Cost Accounting Systems Structure and Information Quality Properties: An Empirical Analysis
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
30
سال انتشار
2009
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6847
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
دانشگاه
گروه حسابداری و امور مالی
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
کلمات کلیدی
حسابداری مدیریت، حسابداری صنعتی، پیمایش ها ، یونان
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری صنعتی
مجله
مجله تحقیقات حسابداری کاربردی - Journal of Applied Accounting Research
فهرست مطالب

چكيده
1. مقدمه
2. مرور ادبيات
3. توسعه فرضيه
سطح وجود اطلاعات دقيق
جداسازي هزينه مطابق با رفتار
دامنه كاربرد محاسبه واريانس
فراواني ارائه اطلاعات هزينه ای
4. طرح تحقيق
5. اندازه گيری متغيرها
ساختار سيستم حسابداری صنعتي
كيفيت اطلاعات هزينه ای
6. يافته های تحقيق
7. نتيجه گيری
ضميمه. اندازه گيری متغيرها
سطح جزئيات اطلاعات حسابداری صنعتي
توانايي برای جداسازي هزينه ها مطابق با رفتار
محدوده ای كه در آن واريانس ها محاسبه می شوند
فراواني كه در آن اطلاعات حسابداري صنعتي به كاربران ارائه می شود
مربوط بودن اطلاعات حسابداري صنعتي
ساير مشخصات كيفيت اطلاعات حسابداری صنعتي

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چكيده
هدف- هدف اين مقاله بررسي رابطه بين ساختار سيستم هاي حسابداري صنعتي و ويژگي هاي كيفي اطلاعات از طريق طراحي يك چارچوب يكپارچه و استفاده از سيستم هزينه يابي مي باشد.
طراحي/ روش شناسي/ رهيافت- در اين چارچوب، ساختار سيستم های حسابداري صنعتي بر حسب سطح وجود اطلاعات دقيق، جداسازي هزينه مطابق با رفتار، دامنه¬ي كاربرد محاسبات واريانس و ارائه اطلاعات هزينه تعريف مي شود. كيفيت اطلاعات هزينه، سودمندي درك شده آن توسط كاربران را بر حسب مربوط بودن، دقت، به موقع بودن، قابليت استفاده، سازگاري با نيازهاي آن ها، تاريخ به روز رساني، قابليت اطمينان و تماميت براي اهداف تصميم گيری بيان مي كند. به منظور بررسي روابط موجود، داده ها از طريق يك پرسشنامه زمينه يابي از 119 شركت توليدي پيشرو در يونان جمع آوري شدند.
يافته ها- يافته های تجربي نشان مي دهد كه اكثريت مشخصات ساختار سيستم هاي حسابداري صنعتي به لحاظ آماري تأثير مثبت معني داري بر ابعاد كيفيت اطلاعات هزينه اِعمال مي كنند. فقط از نظر آماري ارتباط معني داری بين توانايي سيستم ها براي جداسازي هزينه ها مطابق رفتار و قابليت آن ها براي توليد سفارشي گزارش های خصوصيات كاربر با كيفيت اطلاعات يافت نشد.
محدوديت ها/ مفاهيم تحقيق- نويسندگان معتقدند كه نتيجه گيري های آن ها مفاهيم مهمي در خصوص طراحي سيستم های هزينه يابي همچنين ارزيابي سيستم های هزينه يابي براي محققان و حرفه ای ها دارد.
ابتكار/ ارزش- نوآوری اين مطالعه، توسعه يك چارچوب يكپارچه مي باشد كه مشخصات ساختار سيستم های هزينه يابي و ويژگي های اثربخشي اطلاعات هزينه را شامل مي شود.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

Purpose: This paper explores the relationships among cost accounting systems structure and information quality properties through an integrated framework of cost system design and use. Design/methodology/approach: In our framework, cost accounting systems structure is defined in terms of the level of detailed information existence, the cost disaggregation according to behaviour, the scope of variances calculation and the frequency of cost information provision. Cost information quality expresses its perceived usefulness by the users in terms of relevance, accuracy, timeliness, usability, compatibility with their needs, up-to-datedness, reliability, and thoroughness for decision-making purposes. In order to investigate the existing relationships, data was gathered from 119 leading Greek manufacturing companies via a questionnaire survey. Findings: Our empirical findings indicate that the majority of cost accounting systems structure characteristics exert a statistically significant positive influence on cost information quality dimensions. Only the systems’ ability to disaggregate costs according to behaviour and their capability to generate customised to user specifications reports were not found to be statistically significantly associated with information quality. Research limitations/implications: We believe that our conclusions have important implications for researchers and professionals with respect to cost systems design as well as cost systems evaluation. Originality/value: The innovation of the study lies on the development of an integrated framework that encompasses both cost systems structure characteristics and cost information effectiveness features.


بدون دیدگاه