تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران
عنوان انگلیسی: Relationship between corporate social responsibility and competitive performance in Spanish SMEs: Empirical evidence from a stakeholders’ perspective
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 33
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 28 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.58Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری مالی، مدیریت مالی، مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک
مجله: فصلنامه تحقیقات کسب و کار - Business Research Quarterly
دانشگاه: گروه اقتصاد و حسابداری مالی، دانشگاه كادیز، دانشکده بازرگانی و مدیریت، اسپانیا
کلمات کلیدی: CSR، عملکرد رقابتی، ظرفیت منطقی، سهامداران، SMEها
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ارتباط CSR و عملکرد شرکت

ارتباط مستقیم بین CSR و عملکرد شرکت

شیوه‌ها

نمونه و مواد

ارزیابی

اقدامات CSR

CSR-عملکرد شرکت: نقش واسطه پیشرفت‌های ارتباطی

عملکرد رقابتی (C.PERF)

پیشرفت‌های ارتباطی (R.IMP)

اندازه

شیوه‌شناسی

تحلیل و نتایج PLS

تایید مقیاس

تایید ساختاری

بحث

نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In a financial economic scenario in which the corporate survival of small and medium enterprises (SMEs) is more conditioned than ever by competitive performance, this paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a multi-stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 481 Spanish SMEs and the technique of partial least squares (PLS) was used. Outcomes show that the development of CSR practices contributes to increase the competitive performance both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage their stakeholders. This study, therefore, supports the social impact hypothesis and offers evidence about some intangibles such as the relational capacity mediate the causal effect between CSR and competitive performance.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در سناریوی اقتصاد مالی که بقای شرکتی موسسات کوچک و متوسط (SMEها) به واسطه عملکرد رقابتی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد هدف مقاله حاضر، نشان دادن این مسئله است که هماهنگی راهبردی اقدامات مسئول اجتماعی که بیشتر مورد توجه و استفاده سهامداران می‌باشد در بهبود رقابت‌پذیری این سازمان‌ها نقش دارد. لذا وجود ارتباط مستقیم یا متعادل بین اقدامات توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و عملکرد رقابتی از دیدگاه چندسهامداری مورد تحلیل قرار می‌گیرد. برای انجام این کار، داده‌ها از یک نمونه شامل 481 مورد از SMEهای اسپانیایی گردآوری شد که از تکنیک حداقل مجذور جزیی (PLS) استفاده شد.نتایج نشان داد که توسعه اقدامات CSR به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق توانایی سازمان‌ها در مدیریت سهامداران خود، در افزایش عملکرد رقابتی نقش دارد. بنابراین، پژوهش حاضر، فرضیه تاثیر اجتماعی را تایید کرده و شواهدی در مورد برخی موارد ناملموس ارائه می‌کند مثلا ظرفیت منطقی، ارتباط علّی بین CSR و عملکرد رقابتی را تعدیل می‌کند.