ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه
قیمت خرید این محصول
۴۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه: دو مفهوم قویاً مرتبط باهم؟ برخی بینش های جالب توجه روشن شده با ساخت تاریخچه درونی ادبیات
عنوان انگلیسی
Corporate Governance And Creative Accounting: Two Concepts Strongly Connected? Some Intersting Insights Highlighted By Constructing The Internal History Of A Literature
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2010
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
4888
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی، مدیریت مالی، مدیریت عملکرد، مدیریت کسب و کار، مدیریت سود و بهره وری، مدیریت اجرایی، حسابداری مدیریت
دانشگاه
دانشگاه Cluj-Napoca، دانشکده اقتصاد و مدیریت کسب و کار
کلمات کلیدی
حاکمیت شرکتی، حسابداری خلاقانه، سلسله مراتب Papineau
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
چارچوب نظری برای حفظ سئوال تحقیق
روش
یافته ها- بحث ها بر مبنای تئوریهای مرتبط و بحث هایی که بر ارتباط ایجاد شده تاکید می کنند
یافته ها- بحث براساس کار تجربی مرتبط که ارتباط بین حاکمیت شرکتی و حسابداری خلاقانه را به ثبت رساند
یافته ها- بحث براساس ویژگیهای حاکمیت شرکتی که ارتباط مفهوم با حسابداری خلاقانه به ثبت رسیده در کارهای تجربی را حفظ می کند
نتایج
محدودیت های مطالعه حاضر و هدف تحقیق آتی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT: Corporate governance is concerned with the relationships between a business’s management and its board of directors, shareholders and lenders and its other stakeholders such as employees, customers, suppliers, and the community in which activates. The connection between this topic and creative accounting was debated in the literature since the latter occurrence is related to the weakness of the first. Our study offers interesting insights into this strong connection by examining the relevant ideas developed previously in the literature with the scope of understanding, reinterpreting and rediscovering from interesting points of view this association in our search for responsibility in the economic environment. By conducting this study we wanted to reinforce the role of literature analyst as an interpreter who contributes meaning to the present state of the art.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده: حاکمیت شرکتی با روابط بین مدیریت کسب و کار و هیئت مدیره ، سهامداران و وام دهندگان و ذینفعان دیگر نظیر کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان و اجتماعی که درون آن فعالیت می کند، سرو کار دارد. ارتباط بین این موضوع و حسابداری خلاقانه، در پژوهش مورد بحث قرار گرفت، زیرا رخداد بعدی به ضعف اول بستگی دارد. مطالعه حاضر با بررسی ایده های مرتبط قبلاً مطرح شده در پژوهش با حدود شناخت، تفسیر و کشف مجدد از دیدگاههای جالب توجه این ارتباط در جستجوی مسئولیت در محیط اقتصادی،  بینش های جالب توجهی در مورد این ارتباط قوی عرضه می کند. با اجرای این مطالعه، هدف ما تقویت نقش تحلیلگر پژوهش به عنوان مفسری بود که در معنای تکنولوژی پیشرفته فعلی سهم دارد.

بدون دیدگاه