تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تغییر اقلیم – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تغییر اقلیم
عنوان انگلیسی: Climate Change
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 283 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.21Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله: تغییرات آب و هوایی اقلیمی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است
منابع داخل متن: به صورت انگلیسی درج شده است.
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

I. مقیاس اکولوژیکی

a. پستانداران دریایی در مناطق قطبی

b. پستانداران دریایی در مناطق گرمسیری و معتدل

II. فنولوژی

a. زمان بندی مهاجرت

b. B.تغذیه

III. بیماری و سموم

نمونه متن انگلیسی

Global climate change is shifting the state of the world’s oceans toward a future of increased acidity, warmer seas and higher sea levels, reduced sea ice, and regionally variable shifts in productiv-ity and marine biodiversity. Projections of ocean productivity sug-gest increases in subpolar and polar seas, as solar insolation initiates phytoplankton blooms earlier and over greater areas of open water, concomitant with sea ice thinning and loss. Decreases in ocean pro-ductivity are projected for temperate and tropical waters, driven chiefly by warming and stratification, which blocks nutrients nec-essary for phytoplankton growth. The impacts of these changes on marine mammals will be mainly indirect, mediated through alteration of physical habitat and predator–prey dynamics. As top predators, marine mammals function as sentinels of ecosystem var-iability due to climate change (Fig. 1), through changes in habitat use (extrinsic responses) and body condition (intrinsic responses). The concept of ecological scale, described as the interface between population biology and ecosystem science (Levin, 1992), is used here to interpret how climate change may affect various marine mammal species.

نمونه متن ترجمه

تغییر اقلیم جهانی وضعیت اقیانوس های دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به افزایش اسیدیته، گرمتر شدن دریاها و بالاتر رفتن سطوح آب دریا، کاهش یافتن یخ های دریا، و بصورت منطقه ای تغییرات پارامتری در بهره وری و تنوع زیستی دریایی ایجاد می نماید. پروژه های پیشنهادی بهره وری اقیانوسی در دریاهای قطبی و زیر قطبی افزایش می یابد، همانگونه که تابش خورشیدی شروع به شکوفایی زودتر فیتوپلانکتون ها در مناطق وسیع تر آب های آزاد می نماید، و با از بین رفتن یخ های دریاها همراه است. کاهش در بهره وری اقیانوس ها برای آب های گرمسیری و معتدل صورت می گیرد، که نشئت گرفته از گرم شدن و چینه بندی آب دریا می باشد، که موادهای مغذی ضروری برای رشد فیتوپلانکتون ها را محدود می نماید. تاثیر این تغییرات در پستانداران دریایی بصورت غیر مستقیم خواهد بود، که تغییرات زیستگاه فیزیکی و دینامیک های شکارچی-شکار نقش واسطه ای ایفا می نمایند. مانند شکارچی ها، عملکرد پستانداران دریایی مانند نگهبانان اکوسیستم به دلیل تغییر اقلیم می باشند (شکل 1)، که با تغییرات در استفاده از زیستگاهها ( پاسخ های غیر غریزی ) و شرایط جسمی ( پاسخ های غریزی) همراه است. مفهوم مقیاس اکولوژیکی، بعنوان یک واسطه بین بیولوژی جمعیت و علم اکوسیستم تعریف می شود ( Levin, 1992)، که در اینجا به منظور شناخت اینکه چگونه تغییر اقلیم ممکن است تاثیراتی روی گونه های پستانداران دریایی بگذارد استفاده می شود.