ترجمه مقاله چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تغییر با چه کسی است؟ چهار شیوه افزودن کنشگران و حاکمیت به مطالعات پس نگری
عنوان انگلیسی
Change by whom? Four ways of adding actors and governance in backcasting studies
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7289
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پژوهشگری اجتماعی
مجله
آینده - Futures
دانشگاه
KTH - مؤسسه سلطنتی فناوری، بخش تحقیقات استراتژی های زیست محیطی، سوئد
کلمات کلیدی
پس نگری، سناریو، حاکمبت، کنشگر
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. پس نگری
2.1. کنشگران و حاکمیت در مطالعات پس نگری
3. حاکمیت
4. چهار رویکرد برای افزودن کنشگران
4.1. کارکرد مطالعه سناریوی جابجایی سبز در برومای استکهلم سوئد به عنوان نمونه
4.2. رویکرد تجزیه و تحلیل ذینفعان
4.3. رویکرد تجزیه و تحلیل ذینفعان - نمونه هایی از مطالعه بروما
4.3.1. جدول چه – که
4.3.2. ماتریس کنشگر
4.4. رویکرد شبکه اجتماعی
4.5. رویکرد شبکه اجتماعی – نمونه ای از مطالعه بروما
4.6. رویکرد مدل حاکمیت
4.7. رویکرد مدل حاکمیتی - نمونه ای از مطالعه بروما
4.7.1. روایت
4.7.2. نمودار فرآیند
4.8. رویکرد سیاست و تغییر
4.9. رویکرد سیاست و تغییر – نمونه ای از مطالعه بروما
4.9.1. روایت پنجره سیاست
5. نتیجه گیری بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

There is a lack of actors and governance in backcasting studies. Given that such studies typically are used to explore and promote change, the absence of change agents and their institutions is a shortcoming. This paper presents four approaches to include actors and governance as objects of study in backcasting studies; the stakeholder analysis approach, the social network approach, the governance model approach, and the policy and change approach. In the paper a scenario study of the greening of private transport in Bromma, Stockholm is used as example.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عدم وجود کنشگران و حاکمیت در مطالعات پس نگری مشهود است. با توجه به این که چنین مطالعاتی به طور معمول برای کاوش و ترویج تغییر به کار می روند، فقدان عوامل تغییر و موسسات آنان یک نقص محسوب می شود. این مقاله به ارائه چهار رویکرد برای گنجاندن کنشگران و حاکمیت به عنوان اهداف مطالعه در مطالعات پس نگری می پردازد؛ رویکرد تجزیه و تحلیل سهامدار، رویکرد شبکه های اجتماعی، روش مدل حاکمیت، و رویکرد سیاست و تغییر. در این مقاله مطالعه یک سناریوی حمل و نقل شخصی سبز در برومای استکهلم به عنوان مثال استفاده شده است.

بدون دیدگاه