ترجمه مقاله غربالگری سرطان +سینه و دهانه رحم بعد از CARES - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله غربالگری سرطان +سینه و دهانه رحم بعد از CARES - نشریه Ncbi
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
غربالگری سرطان سینه و دهانه رحم بعد از CARES: یک برنامه گروهی برای زنان مهاجر و حاشیه نشین
عنوان انگلیسی
Cervical and Breast Cancer Screening After CARES: A Community Program for Immigrant and Marginalized Women
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
نشریه
Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8348
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ایمنی شناسی پزشکی، آسیب شناسی و تکنولوژی پرتوشناسی
مجله
مجله آمریکایی پزشکی پیشگیرانه - American Journal of Preventive Medicine
دانشگاه
گروه پزشکی خانواده و جامعه، دانشگاه تورنتو، انتاریو، کانادا
فهرست مطالب
مقدمه
روش ها
جمعیت تحقیق
شاخص ها
تحلیل آماری
نتایج
بحث
محدودیت ها
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Introduction: Marginalized populations such as immigrants and refugees are less likely to receive cancer screening. Cancer Awareness: Ready for Education and Screening (CARES), a multifaceted community-based program in Toronto, Canada, aimed to improve breast and cervical screening among marginalized women. This matched cohort study assessed the impact of CARES on cervical and mammography screening among under-screened/never screened (UNS) attendees. Methods: Provincial administrative data collected from 1998 to 2014 and provided in 2015 were used to match CARES participants who were age eligible for screening to three controls matched for age, geography, and pre-education screening status. Dates of post-education Pap and mammography screening up to June 30, 2014 were determined. Analysis in 2016 compared screening uptake and time to screening for UNS participants and controls. Results: From May 15, 2012 to October 31, 2013, a total of 1,993 women attended 145 educational sessions provided in 20 languages. Thirty-five percent (118/331) and 48% (99/206) of CARES participants who were age eligible for Pap and mammography, respectively, were UNS on the education date. Subsequently, 26% and 36% had Pap and mammography, respectively, versus 9% and 14% of UNS controls. ORs for screening within 8 months of follow-up among UNS CARES participants versus their matched controls were 5.1 (95% CI¼2.4, 10.9) for Pap and 4.2 (95%¼CI 2.3, 7.8) for mammography. Hazard ratios for Pap and mammography were 3.6 (95% CI¼2.1, 6.1) and 3.2 (95% CI¼2.0, 5.3), respectively. Conclusions: CARES’ multifaceted intervention was successful in increasing Pap and mammography screening in this multiethnic under-screened population.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه : جمعیت حاشیه نشین مثل مهاجران و پناهندگان با احتمال پایین تری غربالگری سرطان را دریافت می کنند.
آگاهی از سرطان: آمادگی برای آموزش و غربالگری CARES یک برنامه گروهی چند وجهی در تورنتوی کانادا است که هدف آن بهبود غربالگری سینه و دهانه رحم در میان زنان حاشیه نشین است.این تحقیق گروهی به بررسی تاثیر CARES بر غربالگری ماموگرافی در میان زنان در حال انجام غربالگری با زنانی که هرگز انجام نداده اند.(VNS) می پردازد.
روشها : اطلاعات اجرایی منطقه ای از سال 1998 تا 2014 جمع آوری شده اند و در سال 2015 برای هماهنگ سازی شرکت کنندگان CARES دارای گزینه سنی برای غربالگری در سه گروه کنترل با توجه به سن – جغرافیا و وضعیت پیش آموزشی غربالگری می باشند.تاریخ پیش آموزش پاپ اسمیر و ماموگرافی تا 30 ژوئن 2014 تعیین شده است.تحلیل انجام شده در سال 2016 میزان غربالگری و زمان آن را برایشرکت کنندگان VN و کنترل مقایسه کرد.
نتایج: از 15 می 2012 تا 31 اکتبر 2013 تعداد نهایی 1993 زن در 145 جلسه آموزشی ارائه شده در 20 زبان شرکت کردند.35 درصد (118.331 ) و 48 درصد (99206 ) نفر از شرکت کنندگان CAARES که دارای سن مجاز برای پاپ اسمیر و ماموگرافی بودند در زمان آموزش VNS بودند.متعاقبا 26 و 36 درصد به ترتیب پاپ اسمیر و ماموگرافی انجام دادند و این آماری برای VNS کنترل 9و 14 درصد می باشد.تناسب گروههای OR برای غربالگری در 8 ماه بعد از برنامه آموزش با گروه کنترل 5.1 برای پاپ اسمیر و 4.2 برای ماموگرافی بود.نسبت خطر برای پاپ اسمیر و ماموگرافی به ترتیب 3.6 و 3.2 می باشد.
نتیجه گیری ها: اقدام چند وجهی CARES در افزایش غربالگری پاپ اسمیر و ماموگرافی در افراد چند نژادی موفق بوده است.

بدون دیدگاه