مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هسته ای

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی هسته ای
ترجمه مقاله استراتژی تزریق توان راکتیو برای سیستم های فتوولتائیک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استراتژی تزریق توان راکتیو برای سیستم های فتوولتائیک - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی روش های محاسبه سرعت تخریب فتوولتائیک - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله انتقال و سرمایه گذاری نیروی باد - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله انتقال و سرمایه گذاری نیروی باد - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله بررسی توسعه نوآوری در سیستم انرژی خورشیدی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی توسعه نوآوری در سیستم انرژی خورشیدی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله نوآوری های استراتژیک انرژی هسته ای در آینده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نوآوری های استراتژیک انرژی هسته ای در آینده - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله کاربرد منطق فازی در تشخیص کامپیوتری سرطان سینه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد منطق فازی در تشخیص کامپیوتری سرطان سینه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله بیماری سرطان

دانلود ترجمه مقاله بیماری سرطان

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20