مقالات ترجمه شده رشته مدیریت اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت اطلاعات
ترجمه مقاله مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع یادگیری جامعه در صومعه های بودائی تایلند - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله آموزش اسناد چندرسانه ای به دانش آموزان LIS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آموزش اسناد چندرسانه ای به دانش آموزان LIS - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله بهترین شیوه CERIF

ترجمه مقاله بهترین شیوه CERIF

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله از روزنامه های تاریخی تا روزنامه های الکترونیک

ترجمه مقاله از روزنامه های تاریخی تا روزنامه های الکترونیک

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله فلسفه اطلاعات به عنوان یک نظریه اساسی و متحد کننده علم اطلاعات

ترجمه مقاله فلسفه اطلاعات به عنوان یک نظریه اساسی و متحد کننده علم اطلاعات

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله هوشمندی رقابتی ابزاری برای عملکرد موثر شغلی در کتابخانه های دانشگاهی

ترجمه مقاله هوشمندی رقابتی ابزاری برای عملکرد موثر شغلی در کتابخانه های دانشگاهی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ارزیابی سیستم های اطلاعات و تحقیق برای موفقیت - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله ارزیابی سیستم های اطلاعات و تحقیق برای موفقیت - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله عوامل بحرانی موفقیت در پذیرش مدیریت دانش - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله عوامل بحرانی موفقیت در پذیرش مدیریت دانش - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10