مقالات ترجمه شده رشته دینامیک پرواز و کنترل

لیست مقالات ترجمه شده رشته دینامیک پرواز و کنترل
ترجمه مقاله پرواز چرخشی با حداقل سوخت برای هواپیمای بدون سرنشین در باد ثابت

ترجمه مقاله پرواز چرخشی با حداقل سوخت برای هواپیمای بدون سرنشین در باد ثابت

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل جریان در یک توربین توربوشارژر کوچک

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 21