ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دو شاخگی با روش های دقیق انشعاب و تحدید - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تجزیه و تحلیل دو شاخگی با استفاده از روش های دقیق انشعاب و تحدید
عنوان انگلیسی
Bifurcation Analysis Using Rigorous Branch and Bound Methods
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5100
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
ریاضی، مکانیک و مهندسی هوافضا
گرایش های مرتبط با این مقاله
دینامیک پرواز و کنترل، طراحی سیستم های دینامیکی خودرو، ساخت و تولید و ریاضی کاربردی
مجله
کنفرانس کنترل برنامه های کاربردی (Conference on Control Applications )
دانشگاه
موسسه ملی هوا و فضا، همپتون، ویرجینیا
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. طبقه بندی دو شاخگی
دوشاخگی های حالت – پایدار
دوشاخگی هاپف
3. روش های محفظه ای
1) حساب فاصله ای (Interval arithmetic)
2) توسعه برنشتاین (Bernstein Expansion)
4 . یک روش حل عمومی انشعاب و تحدید
1) سیستم های معادلاتی غیر خطی (مجموعه های تعادل)
2) مجموعه های دو شاخگی
5. ایجاد جعبه های ممانعت
6. مثال: دینامیک های طولی GTM ناسا
1) مدل ریاضی
2) مشکلانی به عنوان نمونه
1) تک - پارامتری مختلف، هموار ساز 5D:
2) دو – پارامتری مختلف، هموار ساز 6D
3) پنج-پارامتری مختلف، هموارسازی 9D: جعبه خروج تضمین شده
7. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract—For the study of nonlinear dynamic systems, it is important to locate the equilibria and bifurcations occurring within a specified computational domain. This paper proposes a new approach for solving these problems and compares it to the numerical continuation method. The new approach is based upon branch and bound and utilizes rigorous enclosure techniques to yield outer bounding sets of both the equilibrium and local bifurcation manifolds. These sets, which comprise the union of hyper-rectangles, can be made to be as tight as desired. Sufficient conditions for the existence of equilibrium and bifurcation points taking the form of algebraic inequality constraints in the state-parameter space are used to calculate their enclosures directly. The enclosures for the bifurcation sets can be computed independently of the equilibrium manifold, and are guaranteed to contain all solutions within the computational domain. A further advantage of this method is the ability to compute a near-maximally sized hyper-rectangle of high dimension centered at a fixed parameter-state point whose elements are guaranteed to exclude all bifurcation points. This hyper-rectangle, which requires a global description of the bifurcation manifold within the computational domain, cannot be obtained otherwise. A test case, based on the dynamics of a UAV subject to uncertain center of gravity location, is used to illustrate the efficacy of the method by comparing it with numerical continuation and to evaluate its computational complexity.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
برای مطالعه سیستم های دینامیکی غیر خطی، مهم است تا تعادل و دو شاخگی روی دهنده درون یک دامنه محاسباتی خاص را تعیین کنیم. این مقاله یک رویکرد جدیدی را برای حل این مشکلات ارائه می دهد و آن را با روش ادامه عددی مقایسه می کند. این رویکرد جدید بر مبنای انشعاب و تحدید قرار دارد و از تکنیک های محفظه ای دقیق بهره می گیرد تا مجموعه های محدود بیرونی از منیفولدهای دوشاخگی تعادلی و موضعی را ایجاد کند. این مجموعه ها، که شامل یکپارچگی فوق- مستطیلی می باشد، می توانند تا حد مطلوب محکم و کیپ ایجاد شوند. شرایط کافی برای وجود نقاط تعادل و دو شاخگی به شکل محدودیت های نابرابر جبری در فضای حالت-پارامتری استفاده می شوند تا محفظه های شان بطور مستقیم محاسبه شود. این محفظه ها برای مجموعه های دو شاخگی می تواند بطور مستقل از منیفولد تعادلی محاسبه شود، و تضمین شود که شامل تمامی راه حل های درون دامنه محاسباتی می باشد. مزیت دیگر این روش توانایی آن برای محاسبه ی یک فوق- مستطیل تقریبا با سایز حداکثری از ابعاد بالا قرار گرفته در یک نقطه حالت-پارامتری ثابت است که عناصرش تضمین می شود که تمامی نقاط دو شاخگی را حذف کند. این فوق- مستطیل، که نیازمند یک توصیف کلی از منیفولد دوشاخگی درون دامنه محاسباتی است، در غیر اینصورت نمی تواند بدست اید. یک امر مورد آزمایش، برمبنای داینامیکی یک UAV (پهباد) در معرض مرکز نامشخص محل گرانش، استفاده می شود تا کارآمدی این روش با استفاده از مقایسه آن با ادامه عددی نشان داده شود و پیچیدگی محاسباتی اش ارزیابی شود.

بدون دیدگاه