مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی گرایش مدیریت شهری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی گرایش مدیریت شهری
ترجمه مقاله برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 48
ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ارزیابی پایداری مبتنی بر فاصله‌ همسایگی ‌شهری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تدارکات شهر هوشمند روی مدل محاسبه‌ ابری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14