مقاله با پاورپوینت مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مهندسی فناوری اطلاعات
ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل عملکرد مدیریت واگذاری در سلول‌های کوچک 5G - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله تحلیل مسائل امنیتی در رایانش ابری - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله تحلیل مسائل امنیتی در رایانش ابری - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله سیستم انگشت نگاری روشی برای تشخیص نفوذ در یک محیط ابری - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله سیستم انگشت نگاری روشی برای تشخیص نفوذ در یک محیط ابری - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله سرویس سیستم تشخیص نفوذ اینترنت در محیط ابری - مجله IJCSI

دانلود ترجمه مقاله سرویس سیستم تشخیص نفوذ اینترنت در محیط ابری - مجله IJCSI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله محاسبات ابری و مسائل امنیتی در ابر - نشریه Airccse

دانلود ترجمه مقاله محاسبات ابری و مسائل امنیتی در ابر - نشریه Airccse

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله مسائل و چالشهای امنیتی محاسبات ابری

دانلود ترجمه مقاله مسائل و چالشهای امنیتی محاسبات ابری

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله بهره برداری از لایه فیزیکی جهت بهبود امنیت - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بهره برداری از لایه فیزیکی جهت بهبود امنیت - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت و حریم خصوصی در شبکه های بی سیم مش - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله بررسی امنیت و حریم خصوصی در شبکه های بی سیم مش - مجله وایلی

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله تشخیص بدافزار مبتنی بر توالی آپکد (Opcode) - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله تشخیص بدافزار مبتنی بر توالی آپکد (Opcode) - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12