مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله پوست الکترونیکی الاستومری برای حس لامسه مصنوعی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله پوست الکترونیکی الاستومری برای حس لامسه مصنوعی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تشخیص زود هنگام حملات صرع با استفاده از ثبت نوری و الکتریکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص زود هنگام حملات صرع با استفاده از ثبت نوری و الکتریکی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله رابط مغز-رایانه: مسائل و راه حل های پیش پردازش سیگنال EEG

ترجمه مقاله رابط مغز-رایانه: مسائل و راه حل های پیش پردازش سیگنال EEG

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کنترل غلظت گلوکز خون در بیماران دیابت نوع 1 - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ثبت‌کننده EEG هشت کاناله کم مصرف و آشکارساز تشنج ASIC - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ثبت‌کننده EEG هشت کاناله کم مصرف و آشکارساز تشنج ASIC - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله آشکارسازی حملات صرعی سخت افزار-دوست با درختان تصمیم کم عمق - نشریه IEEE

ترجمه مقاله آشکارسازی حملات صرعی سخت افزار-دوست با درختان تصمیم کم عمق - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11