ترجمه مقاله محل سنسور پارچه ‌ای رسانای مطلوب برای ارزیابی وضعیت حرکات مفصل زانو با بیو امپدانس - نشریه BMC

ترجمه مقاله محل سنسور پارچه ‌ای رسانای مطلوب برای ارزیابی وضعیت حرکات مفصل زانو با بیو امپدانس - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
محل سنسور پارچه ‌ای رسانای مطلوب برای ارزیابی وضعیت حرکات مفصل زانو با استفاده از بیو امپدانس
عنوان انگلیسی
Optimum conductive fabric sensor sites for evaluating the status of knee joint movements using bio-impedance
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2012
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8211
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و مهندسی پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوالکتریک و ارتوپدی
دانشگاه
آزمایشگاه الکترونیک پزشکی و اطلاعات، گروه مهندسی برق و الکترونیک
فهرست مطالب
هدف
اطلاعات موجود
روش‌ها
سنسور پارچه‌ای رسانا نوع-نوار
ترکیب بندی سیستم و سنسور
روش تجربی
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: There have been many studies that utilize the bio-impedance measurement method to analyze the movements of the upper and lower limbs. A fixed electrical current flows into the limbs through four standard disposable electrodes in this method. The current flows in the muscles and blood vessels, which have relatively low resistivity levels in the human body. This method is used to measure bio-impedance changes following volume changes of muscles and blood vessels around a knee joint. The result of the bio-impedance changes is used to evaluate the movements. However, the method using the standard disposable electrodes has a restriction related to its low bio-impedance changes: the standard disposable electrodes are only able to measure bioimpedance from a limited part of a muscle. Moreover, it is impossible to use continuously, as the electrodes are designed to be disposable. This paper describes a conductive fabric sensor (CFS) using a bio-impedance measurement method and determines the optimum configuration of the sensor for estimating knee joint movements. Methods: The upper side of subjects’ lower limbs was divided into two areas and the lower side of subjects’ lower limbs was divided into three areas. The spots were matched and 6 pairs were selected. Subjects were composed of 15 males (age: 30.7 ± 5.3, weight: 69.8 ± 4.2 kg, and height: 173.5 ± 2.8 cm) with no known problems with their knee joints. Bio-impedance changes according to knee joint flexion/extension assessments were calculated and compared with bio-impedance changes by an ankle joint flexion/extension test (SNR I) and a hip joint flexion/extension test (SNR II). Results: The bio-impedance changes of the knee joint flexion/extension assessment were 35.4 ± 20.0 Ω on the (1, 5) pair. SNR I was 3.8 ± 8.4 and SNR II was 6.6 ± 7.9 on the (1, 5) pair. Conclusions: The optimum conductive fabric sensor configuration for evaluating knee joint movements were represented by the (1, 5) pair.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیش زمینه: مطالعات بسیاری وجود دارند که از روش اندازه گیری بیو- امپدانس برای تجزیه و تحلیل حرکات اندام‌های فوقانی و تحتانی بهره می‌برند. در این روش یک جریان الکتریکی ثابت به این اندام‌ها از طریق چهار الکترود یکبار مصرف استاندارد جریان می‌یابد. جریان در عضلات و عروق خونی گردش می‌یابد، که سطوح مقاومت نسبتاً پایینی در بدن انسان دارند. این روش برای اندازه گیری تغییرات بیو- امپدانس در پی تغییرات حجم عضلات و رگ‌های خونی در اطراف مفصل زانو استفاده می‌شود. نتیجه تغییرات زیستی امپدانس برای ارزیابی حرکات استفاده می‌شود. با این حال، روش استفاده از الکترود یکبار مصرف استاندارد دارای محدودیتی مربوط به تغییرات کم زیستی امپدانس آن است: الکترودهای یکبار مصرف استاندارد تنها قادر به اندازه گیری امپدانس زیستی از بخش محدودی از یک عضله هستند. علاوه بر این، استفاده مداوم غیرممکن است، زیرا الکترودها یکبار مصرف طراحی شده‌اند. این مقاله یک سنسور پارچه‌ای رسانا (CFS) را با استفاده از یک روش اندازه گیری بیو- امپدانس توصیف می‌کند و ترکیب مناسب سنسور را برای برآورد حرکات مفصل زانو تعیین می‌کند.
روش‌ها: قسمت فوقانی اندام تحتانی افراد به دو بخش تقسیم می‌شود و قسمت پایین‌تر اندام تحتانی افراد به سه بخش تقسیم می‌شود. نقاط منطبق بودند و 6 جفت انتخاب شدند. افراد از 15 مرد (سن: 30.7 5.3 ±، وزن: 4.2 ± 69.8 کیلوگرم و قد: 2.8 ± 173.5 سانتی متر) بدون مشکلات شناخته شده در مفاصل زانو تشکیل شدند. تغییرات بیو- امپدانس با توجه به ارزیابی‌های کشش/خمیدگی مفصل زانو محاسبه شدند و با تغییرات بیو- امپدانس با آزمون کشش/خمیدگی مچ پا (SNR اول) و آزمون کشش/خمیدگی مفصل ران (SNR دوم) مقایسه شدند.
یافته‌ها: تغییرات بیو- امپدانس ارزیابی کشش/خمیدگی مفصل زانو در جفت (5،1) ± 20.0 Ω 35.4 بود. SNR I 8.4 ± 3.8 بود و SNR II در جفت (1،5) 7.9 ± 6.6 بود.
نتیجه گیری: ترکیب سنسور پارچه‌ای رسانا مناسب برای ارزیابی حرکات مفصل زانو با جفت (1، 5) ارائه شدند.

بدون دیدگاه