مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب
دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی LID-BMP برای کنترل رواناب شهر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از آب

دانلود ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین از آب

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

دانلود ترجمه مقاله استفاده مجدد از پساب های کشاورزی با نانوفیلتراسیون

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

دانلود ترجمه مقاله اتوماسیون مانیتورینگ بر کیفیت آب

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

دانلود ترجمه مقاله جایگزین های کارخانه های تصفیه آب شور

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله خواص اصطکاکی روانساز و تاثیر آن روی نیروی جک زنی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله خواص اصطکاکی روانساز و تاثیر آن روی نیروی جک زنی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22