دانلود ترجمه مقاله خواص اصطکاکی روانساز و تاثیر آن روی نیروی جک زنی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله خواص اصطکاکی روانساز و تاثیر آن روی نیروی جک زنی - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خواص اصطکاکی روانساز ها و تاثیرشان روی نیروی جک زنی و برهم کنش لوله و خاک در عملیات لوله گذاری
عنوان انگلیسی
On the frictional property of lubricants and its impact on jacking force and soil–pipe interaction of pipe-jacking
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4697
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت تصویر درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی آب و فاضلاب
مجله
Tunnelling and Underground Space Technology
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ملی چونگ سینگ، تایچونگ، تایوان
کلمات کلیدی
لوله گذاری، نیروی جک زنی، روان کننده ها، ویژگی روان کننده ها، بر هم کنش خاک-لوله، تجزیه و تحلیل FEM
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مواد در زمین و روانساز ها
۳ آزمایش خصوصیات اصطکاکی
۴ تخمین نیروی جک زنی
۱ ۴ لوله گذاری خطی
۲ ۴ لوله گذاری انحنا دار
۳ ۴ نتایج و بحث
۵ تحلیل عددی رفتار خاک و لوله
۶ نتیجه گیری و پیشنهاد
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Lubricants are frequently applied in pipe-jacking, especially under difficult geological conditions or in cases of a longer alignment. The main purpose of lubricant application is to reduce the friction between pipe and soil. However, it is very difficult to quantitatively determine the real contact conditions between the two. New technology for soil–pipe interaction measurement is still scarce and requires further development. Only indirect methods are available for practical measurement of soil–pipe interaction, and engineering judgment is required for the application of those measurements. In this study, a simple test method was applied to obtain the frictional properties of the most popular lubricants in the Taiwan area. Those frictional properties were used for jacking force estimation and numerical analysis of soil–pipe interaction for linear and curved pipe-jacking. The analyses of jacking force show that reduction in jacking force is closely related to reduction in friction coefficients, and the effect of lubrication is slightly more significant in the case of curved alignment than the case of linear alignment. In addition, a study of a 400- m linear pipe-jacking case in the Taichung Science Park shows overestimation of the jacking force by an empirical formula. It reveals the reduction in pipe-soil contact area induced by over-cutting is significant for pipe-jacking in gravel formations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

روانساز  ها اغلب در لوله گذاری، به خصوص در شرایط زمین شناسی دشوار و یا در مواردی که همترازی های طولانی داریم، به کار برده می شود. هدف اصلی به کار گیری روان کننده کاهش اصطکاک بین لوله و خاک است. با این وجود، تعیین مقدار واقعی شرایط تماس بین این دو بسیار دشوار است. تکنولوژی جدید برای اندازه گیری برهم کنش خاک و لوله همچنان کم است و نیاز به پیشرفت های بیشتری دارد. تنها روش های غیر مستقیم قادر به اندازه گیری های عملی برای بر هم کنش خاک و لوله هستند و نیازمند قضاوت های مهندسی برای به کارگیری این روش ها می باشند. در این مطالعه یک روش آزمایش ساده برای به دست آوردن خواص اصطکاکی شناخته شده ترین روان کننده ها در محدوده ی تایوان به کاربرده شده است. این خواص اصطکاکی برای تخمین نیروی جک زنی و آنالیزهای عددی برهم کنش خاک و لوله برای لوله گذاری خطی و انحنا دار استفاده شده اند . آنالیزهای انجام شده روی نیروی جک زنی نشان می دهد که کاهش نیروی جک زنی ارتباط نزدیکی با کاهش ضریب اصطکاک دارد، و تاثیر روان سازی در لوله گذاری انحنا دار کمی بیشتر از لوله گذاری خطی مورد توجه است. به علاوه، مطالعه ی یک مورد لوله گذاری خطی ۴۰۰ متری در پارک علوم تایچانگ نشان دهنده ی برآورد بیش از حد نیروی جک زنی بوسیله ی یک فرمول تجربی می باشد. این امر آشکار می سازد که کاهش در سطح تماس خاک و لوله که بوسیله ی بیش برش بوجود آمده، برای لوله گذاری در سازند گراولی مهم و قابل توجه است.


بدون دیدگاه