مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز

لیست مقالات ترجمه شده رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز
ترجمه مقاله مزایای وجین مکانیکی برای کنترل علف های هرز، ویژگی رشد و عملکرد برنج

ترجمه مقاله مزایای وجین مکانیکی برای کنترل علف های هرز، ویژگی رشد و عملکرد برنج

  • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

ترجمه مقاله بازداری مقاومت به علف کش از طریق مهندسی ژنتیک ژنوم کلروپلاست

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

ترجمه مقاله اثرات علف کش بر پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه و ساقه یونجه

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19