ترجمه مقاله قارچ کش اکسی کلرید مس و تاثیر آن بر رشد اکسیدشونده گیاهان سیب زمینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قارچ کش اکسی کلرید مس و تاثیر آن بر رشد اکسیدشونده گیاهان سیب زمینی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
قارچ کش اکسی کلرید مس و تاثیر آن بر رشد و تنش اکسیدشونده گیاهان سیب زمینی
عنوان انگلیسی
Copper oxychloride fungicide and its effect on growth and oxidative stress of potato plants
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6104
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، گیاه پزشکی
مجله
آفت کش های بیوشیمی و فیزیولوژی
دانشگاه
دانشگاه سائوپائولو، موسسه علوم زیستی، گروه گیاه شناسی، برزیل
کلمات کلیدی
سولانوم توبروزوم SSP توبروزوم، آنزیم های آنتی اکسیدان، مسمومیت با مس، بهره وری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
1-2 ماده گیاهی و طرح آزمایشی
2-2- کاربرد اکسی کلرید مس
3-2 نمونه گیری تیغه برگ برای آزمایش بیوشیمیایی
4-2 محتوای لیپوپروکسید :
5-2 استخراج آنزیمی (عصاره های آنزیمی)
6-2 آزمایش SOD
7-2 آزمایش GST
8-2 محتوای پروتئین محلول
9-2 برآورد ماده خشک و مساحت برگ
10-2 محتوای مس
11-2 ارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی
12-2 آنالیز آماری
3. نتایج و بحث
1-3- محتوای لیپوپروکسید و فعالیت SOD و GST
2-3- سطوح برگ ماده خشک تیغه برگ ماده خشک غده مجموع ماده خشک و محتوای مس
3-3- شاخص های فیزیولوژی
4-3 – آزمایش همپوشی بین شاخص های فیزیولوژیکی و نتایج تنش اکسید شوینده
5-3 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Excess copper in plants causes physiological alterations that lead to crop productivity losses. However, cupric fungicides have been utilized in the control of Alternaria solani and Phytophtora infestans fungi, which cause early blight and late blight in potato, respectively. Thus, this study aimed to investigate the effect of different copper oxychloride levels on potato plants through some biochemical and physiological parameters. The fungicide was applied at the recommended level (2.50 g L1 ), at a reduced level (1.25 g L1 ), and at 5.00 g L1 , to simulate spraying in the field twice during the same period with the recommended level. The results revealed that superoxide dismutase (SOD, EC 1.15.1.1) protected plants against oxidative stress at the beginning of the cycle since lipoperoxide levels were low in that period. In addition, increased SOD activity positively correlated with increased usable leaf area for photosynthesis (leaf area ratio, LAR), photosynthetic effectiveness (net assimilation rate, NAR), and growth relative to pre-existing dry matter (relative growth rate, RGR). Concomitantly, there was a negative correlation between lipoperoxide levels and LAR and RGR. Plants randomly sprayed twice in the same period with the level recommended for potato crop protection in the field do not present damage regarding their development. However, additional studies are needed in order to reduce the use of copper fungicides in the control of early and late blight in potato crop production, then decreasing the release of copper in the environment.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

مس اضافی در گیاهان باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی می شود که باعث ایجاد کاهش تولید محصول می گردد. به هر حال قارچ کش های مسی در کنترل قارچ های Alternaria Solana و Phytophetora نقش دارند که این قارچ ها به ترتیب باعث ایجاد زنگ گیاهی (پژمردن) زودتر و دیرتر در سیب زمینی می شود. بنابراین هدف این بررسی این است که تأثیر سطوح مختلف اکسی کلرید مس را بر روی گیاهان سیب زمینی از طریق برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ارزیابی کند. این قارچ کش در نظر توصیه شده ((2.50 g L-1) در سطح کمتری به کار رفت و در سطح 5.00 g L-1  به کار رفت تا اسپری کردن در زمین را دو برابر طی همان دوره در سطح توصیه شده ارزیابی کند. نتایج نشان داد که سوپراکسید دیسموتاز (1/1، 5/1، SOD,EC) از گیاهان در برابر تنش اکسیدشونده در شروع چرخه محافظت می کند چون سطوح لیپو پراکسید در آن دوره کم بود. در مجموع افزایش فعالیت SOD همپوشی مثبتی با افزایش سطح برگ قابل مصرف برای فتوسنتز (نسبت سطح برگ LAR) و فایده فتوسنتزی (نرخ جذب خالص NAR) و نسبت رشد به ماده خشک که از قبل وجود داشت (سرعت رشد نسبی RGR) دارد. در مجموع همپوشی منفی بین سطوح لیپو پروکسید و LAR و RGR در گیاهانی که بطور تصادفی دو با در همان دوره با سطح توصیه شده سمپاشی شده بودند برای محافظت محصول سیب زمینی در مزرعه مشاهده شد که در دوره رشد آنها هیچ زیانی مشاهده نکردیم. به هر حال بررسی های بیشتری نیاز است تا مصرف قارچ کش های مس در کنترل زنگ زدن در اوایل و اواخر تولید محصول سیب زمینی جلوگیری شود و سپس انتشار مس هم در محیط کاهش یابد.


بدون دیدگاه