تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله تاثیر استعمال گلیفوزات بر درمان بیماری برگی

عنوان فارسی: تاثیر استعمال گلیفوزات بر روی بیماری های برگی در یونجه متحمل به گلیفوزات
عنوان انگلیسی: Effect of Glyphosate Application on Foliar Diseases in Glyphosate-Tolerant Alfalfa
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2012 نشریه : Apsnet
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4415 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.14Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی، کشاورزی، گیاه پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: آفت کشها، بیماری شناسی گیاهی ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، شیمی تجزیه، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و ژنتیک
مجله: بیماری های گیاهی
دانشگاه: مرکز تحقیقات علوم گیاهی، دپارتمان بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه مینه سوتا، سنت پل، آمریکا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مواد و روش ها

نتایج

بحث

نمونه متن انگلیسی

abstract

Glyphosate, the active ingredient in Roundup herbicide, inhibits 5- enol-pyruvyl shikimate 3-phophate synthase (EPSPS), an enzyme found in plants, fungi, and bacteria. Plants engineered for glyphosate tolerance with a glyphosate-insensitive EPSPS take up and translocate the herbicide throughout the plant. In greenhouse experiments, we found that application of glyphosate at the recommended field application rate completely controlled alfalfa rust (Uromyces striatus) on 4- week-old plants inoculated with the fungus 3 days after glyphosate treatment. Control was effective in all seven cultivars tested. The level of protection declined with time after application, indicating that control is transitory and protection declined with time after inoculation, suggesting that protective treatments have fungistatic activity. Complete control of rust was obtained when glyphosate was applied up to 10 days after inoculation with rust spores, indicating that the herbicide also has curative activity. Treatment increased protection from anthracnose, caused by Colletotrichum trifolii, a hemibiotrophic pathogen, and reduced symptom severity for spring black stem and leaf spot, caused by Phoma medicaginis, a necrotrophic pathogen. These results indicate that glyphosate could be used to help manage foliar diseases in glyphosate-tolerant alfalfa.

نمونه متن ترجمه

چکیده

گلیفوزات یک ترکیب فعال در علف کش رانداپ می باشد که مانع از سینتاز تری فسفات شیکیمات5-انول-پیرویل، آنزیم موجود در گیاهان، قارچ ها و باکتری ها، می شود. گیاهان مهندسی شده برای تحمل گلیفوزات باEPSPS غیر حساس به گلیفوزات، علف کش را در طول گیاه جذب و انتقال می دهند. در آزمایشات گل خانه ای، پی برده شد که استعمال گلیفوزات به میزان توصیه شده موجب کنترل کامل زنگ یونجه در گیاهان چهار هفته ای تلقیح شده با قارچ در سه روز بعد از تیمار گلیفوزات می شود. کنترل در همه 7 تیمار موثر بود. سطح حفاظت با گذشت زمان بعد از استعمال کاهش یافت و این نشان می دهد که کنترل موقتی بوده و حفاظت با گذشت زمان بعد از تلقیح کاهش یافت. از این روی تیمار های حفاظتی دارای فعالیت قارچ کشی می باشند. کنترل کامل زنگ زمانی حاصل شد که گلیفوزات تا 10 روز بعد از تلقیج با اسپور های زنگی افزوده شد و این نشان می دهد که علف کش دارای فعالیت پیش گیری می باشد. تیمار موجب افزایش حفاظت در برابر آنتراکنوز ناشی از Colletotrichumtrifolii شده و شدت علایم برای پوسیدگی طوقه و برگ سیاه بهاره ناشی از Phomamedicaginis شد. این نتایج نشان می دهد که گلیفوزات را می توان برای مدیریت بیماری های برگی در یونجه های متحمل به گلیفوزات استفاده کرد.

بیماری های برگی، مشکلی جدی برای مدیریت یونجه در همه مناطق کشت آن محسوب می شوند. بیماری های برگی ناشی از پاتوژن های برگی از 3 تا 71 درصد بسته به زمان سال، شرایط محیطی و محلی اندازه گیری شده اند. علاوه بر کاهش عملکرد، بیماری های برگی موجب کاهش عملکرد بذر و کیفیت علوفه می شود.