مقالات ترجمه شده رشته گردشگری و توریسم

لیست مقالات ترجمه شده رشته گردشگری و توریسم
ترجمه مقاله گردشگری داوطلبانه بین المللی

ترجمه مقاله گردشگری داوطلبانه بین المللی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله وجود گردشگری

ترجمه مقاله وجود گردشگری

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله اپلیکیشن موبایلی به عنوان راهنمای گردشگری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله اپلیکیشن موبایلی به عنوان راهنمای گردشگری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله فرهنگ، گردشگری و پایگاه های میراث جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فرهنگ، گردشگری و پایگاه های میراث جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله توسعه‌ اکوتوریسم پایدار در ناحیه‌ محافظت شده

ترجمه مقاله توسعه‌ اکوتوریسم پایدار در ناحیه‌ محافظت شده

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله دلبستگی به مکان و تجربه‌ گردشگری در زمینه‌ گردشگری کویری - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله دلبستگی به مکان و تجربه‌ گردشگری در زمینه‌ گردشگری کویری - نشریه Degruyter

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مروری بر گردشگری پزشکی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله مروری بر گردشگری پزشکی - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت ملی

ترجمه مقاله نقش گردشگری مجازی در خلق ثروت ملی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نقش گردشگری فقر در توسعه منطقه ای

ترجمه مقاله نقش گردشگری فقر در توسعه منطقه ای

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله حمایت از گردشگری روستایی با ایجاد تفاوت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حمایت از گردشگری روستایی با ایجاد تفاوت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله پیش بینی تقاضای گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی

ترجمه مقاله پیش بینی تقاضای گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پویایی در تصمیم گیری مقصد: یک مدل تطبیقی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پویایی در تصمیم گیری مقصد: یک مدل تطبیقی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 35
دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

دانلود ترجمه مقاله آینده قابلیت پایداری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22