ترجمه مقاله پژوهش در مورد کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت گردشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پژوهش در مورد کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت گردشگری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پژوهش در مورد کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت گردشگری
عنوان انگلیسی
Research on the Application of Geographic Information System in Tourism Management
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4739
رشته های مرتبط با این مقاله
گردشگری، جغرافیا، علوم اجتماعی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت گردشگری، برنامه ریزی گردشگری (توریسم) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
مجله
کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی محیط زیست
دانشگاه
گروه مدیریت کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه مهندسی هاربین، چین
کلمات کلیدی
سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت گردشگری، سیستم اطلاعات جغرافیایی سفر
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
3. مفهوم سیستم اطلاعات جغرافیایی سفر
4. نقش های GIS در مدیریت گردشگری
1.4. اجرای مدیریت اطلاعات گردشگری
2.4. توانایی ایجاد یک نقشه موضوعی جامع
3.4. فراهم کردن مراجع برای توسعه گردشگری
5. مشکلات موجود که GIS بر مدیریت گردشگری و جنبه های کاربرد GIS
1.5. مشکلات موجود
2.5. جنبه های به کارگرفته شده GIS در مدیریت گردشگری
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The 21st century is the era of information economy. With economic development and social progress, people’s material and cultural standard of living continues to improve and leisure time continues to increase, tourism has become increasingly popular as a kind of leisure way. The geographic information system applied to tourism management is the preferred platform of tourism information. On the basis of introducing the concepts of Geographic Information System (GIS) and Travel Geographic Information System (TGIS), this paper illustrates the role that the geographic information system plays in tourism management. Tourism has a strong geographical attributes. And GIS itself is information system offering services to geographic research and decision-making, which can play a role in tourism management. In particular, possessing the functions, such as data collection, storage, processing, spatial analysis and so on, GIS directly provides services for tourism management. The roles of GIS in tourism management are mainly in the following areas: conducting tourism information management; being able to produce a comprehensive thematic map. The paper analyzes the existing problems of GIS applications in tourism management. Take a panoramic view of the current technology and management system, the key technology and problems to establish TGIS are: the construction of tourism geographic information database; the establishment of data structure and the data model; the design of Tourism Geographic Information Database System. The essay also proposes the development prospects of the combination of GIS with new information technologies. GIS applied in Tourism Management has played a significant role. At the same time, it should be noted that information technology continuously changes, GIS applied in tourism management also need to improve according to the development of information technology to adapt to the information technology development. Looking the prospects of GIS applied in tourism management, the following areas need to be improved: RS, GPS as supplementary means applied to GIS data collection and update to enhance information collection ability of the system; combining the multimedia and virtual technology with GIS to enhance the attractiveness of the system for tourists; Combining the expert system technology with GIS to enhance the capacity of the system to solve travel problems.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
قرن 21 عصر اقتصاد اطلاعاتی است. با توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، (استاندارد مادی و فرهنگی زندگی افراد بهبود یافته و اوقات فراغت آن ها افزایش می یابد) گردشگری به عنوان نوعی روش فراغت بیش از پیش پذیرفته شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار رفته در مدیریت گردشگری، محیط ارجح اطلاعات گردشگری است. با توجه به معرفی مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی سفر (TGIS)، این مقاله نقشی را توضیح می دهد که سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت گردشگری ایفا می کند. گردشگری، ویژگی های جغرافیایی قابل توجهی دارد. و خود GIS سیستمی اطلاعاتی است که برای پژوهش های جغرافیایی و تصمیم گیری سرویس ارائه می کند که می تواند در مدیریت گردشگری نقش باشد. GIS به طور خاص، با پردازش کارکردهایی نظیر جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش، تحلیل مکانی داده ها و غیره، سرویس ها را به طور مستقیم برای مدیریت گردشگری فراهم می کند. نقش های GIS در مدیریت گردشگری عمدتاً در حوزه های زیر است: اجرای مدیریت اطلاعات گردشگری؛ توانایی ایجاد یک نقشه موضوعی جامع. این مقاله مشکلات موجود کاربردهای GIS در مدیریت گردشگری را تحلیل می کند. با پذیرش دیدگاهی وسیع درباره فناوری و سیستم مدیریت فعلی، فناوری کلیدی و مشکلات ایجاد TGIS عبارتند از: ساخت پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی گردشگری؛ ایجاد ساختار داده و مدل داده؛ طراحی سیستم پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی گردشگری. این مقاله همچنین جنبه های توسعه ترکیب GIS با فناوری های اطلاعاتی جدید را نشان می دهد. GIS به کار رفته در مدیریت گردشگری نقش مهمی را ایفا کرده است. در عین حال، باید توجه داشت که فناوری اطلاعات به طور مداوم تغییر می کند، GIS به کار رفته در مدیریت گردشگری نیز باید مطابق توسعه فناوری اطلاعات بهبود یابد تا با توسعه فناوری اطلاعات انطباق پیدا کند. با بررسی جنبه های به کار رفته GIS در مدیریت گردشگری، حوزه های زیر باید بهبود پیدا کنند: RS، GPS به عنوان ابزارهای مکمل به کار رفته در جمع آوری و به روز رسانی داده های GIS به منظور افزایش توانایی جمع آوری اطلاعات سیستم؛ ترکیب فناوری مالتی مدیا و مجازی با GIS به منظور افزایش جذابیت سیستم برای گردشگران؛ ترکیب فناوری سیستم خبره با GIS به منظور افزایش ظرفیت سیستم برای حل مشکلات سفر.

بدون دیدگاه