مقالات ترجمه شده رشته نقشه برداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته نقشه برداری
ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص ناهنجاری فراطیفی بوسیله فیلتر عبوری 2 بعدی مرتبه بالا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله شناسایی، نگاشت و مدل سازی مسیرهای فقر در سطح محله - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شناسایی، نگاشت و مدل سازی مسیرهای فقر در سطح محله - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در برنامه ریزی شهری

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نقشه برداری یا نگاشت منابع در طی یک فاجعه طبیعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقشه برداری یا نگاشت منابع در طی یک فاجعه طبیعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله استفاده از Lidar و GIS جهت بررسی مدیریت آب ‌و خاک در تراس های کشاورزی

ترجمه مقاله استفاده از Lidar و GIS جهت بررسی مدیریت آب ‌و خاک در تراس های کشاورزی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله روش پن شارپنینگ IHS سازگار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله روش پن شارپنینگ IHS سازگار - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جایگذاری شبکه ای مبتنی بر GIS در برابر رویکرد مدلسازی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله طرح نقشه برداری موازی داده فضایی بزرگ بر مبنای بردار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طرح نقشه برداری موازی داده فضایی بزرگ بر مبنای بردار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29