ترجمه مقاله مکان یابی محور و تعیین مسیر پهباد برای نظارت مرزهای جغرافیایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکان یابی محور و تعیین مسیر پهباد برای نظارت مرزهای جغرافیایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مکان یابی محور و تعیین مسیر پهباد برای نظارت مرزهای جغرافیایی
عنوان انگلیسی
Unmanned Aerial Vehicle hub-location and routing for monitoring geographic borders
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7357
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستم های اطلاعات جغرافیایی و بهینه سازی سیستم ها
مجله
مدل سازی کاربردی ریاضی - Applied Mathematical Modelling
دانشگاه
دانشگاه Osmangazi اسکی شهیر، گروه مهندسی صنایع، ترکیه
کلمات کلیدی
محل P-Hub، وسیله نقلیه هوایی بدون سرنشین، امنیت مرزی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مسئله مکانیابی محور
3. تخصیص یگانه مسئله میانه محور p برای نظارت مرزهای زمینی
3.1. تعیین پارامتر تناسب محورها
3.2. مدل ریاضیاتی
3.3. راه حل مدل
4. بخش-2: مشکل مسیریابی UAV
4.1 پارامترهای فرکانس نظارت برای گره های تقاضا
4.2 مدل ریاضیاتی برای مسیریابی
4.3. راه حل مسئله مسیریابی هواپیما
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Recently, hub location problems have become more common with successful applications in air transportation. In this paper, we consider a hub-location and routing problem for border (Borders in this work refer to land borders, unless otherwise stated.) security in Turkey. Security is currently one of the most important issues. Countries are spending large amounts to prevent threats that may come from neighboring countries. Land borders are required to be monitored because of illegal border crossing activities and terrorist attacks. Various geographical restrictions at the borders can cause difficulties in monitoring and gathering the required data. We focus on selecting hubs among the airports run by the General Directorate of State Airports Authority of Turkey, the assignment of demand points to hubs and determining optimal routes for each hub. The study consists of two stages. First, the single allocation p-hub median problem is solved to determine the locations of the hubs for unmanned aircraft. To select hubs, the decision model uses an appropriateness parameter that is obtained by using ELECTRE, a multi-criteria decision-making tool. Five criteria are considered: The type of airport, the remoteness from threats, the proximity to a land border, the aerodrome traffic density and the time that the possible hubs are open to the air traffic. In the second stage, optimal routes are determined for each hub by using two mathematical models. The first model is cost-oriented and there is one vehicle per hub. In the second mathematical model for routing, the monitoring frequency parameters which means the priority of monitoring of the demand nodes obtained by using ELECTRE are used to maximize the monitoring frequency of the demand nodes. The criteria for demand nodes are (1) the need for UAVs, (2) illegal border crossing, and (3) the number of the illegal border activities and attacks. There are three vehicles per hub in the second model. The results of two mathematical models for routing problem are evaluated.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اخیرا مسائل مکانیابی محور با کاربردهای موفقیت آمیز در حمل و نقل هوایی بسیار رایج شده است. در این مقاله، یک مسئله مکانیابی محور و مسیریابی برای امنیت مرزها در ترکیه را در نظر می گیریم (در این مقاله مقصود از مرز، مرز زمینی است مگر اینکه غیراز آن ذکر شود).در حال حاضر امنیت یکی از مهم ترین موارد می باشد. کشورها برای جلوگیری از تهدیدات کشورهای همسایه مقادیر زیادی را هزینه کنند. به دلیل فعالیت های غیرقانونی عبور از مرز و حملات تروریستی، نظارت مرزهای زمینی مورد نیاز است. محدودیت های جغرافیایی متعدد در مرزها می تواند منجر به دشواری در نظارت و جمع آوری داده های مورد نیاز شود. ما بر انتخاب محورهایی در میان فرودگاه ها که توسط اداره کل فرودگاه های دولت خودگردان ترکیه کنترل می شود، و انتساب نقاط تقاضا برای محورها و تعیین مسیرهای بهینه برای هر محور متمرکز شده ایم. این مطالعه شامل دو مرحله می باشد. ابتدا، مسئله ی تخصیص یگانه ی میانه ی محور p (p-hub median) حل می شود تا موقعیت های محورها برای پهبادها را مشخص کند. برای انتخاب محور، مدل تصمیم گیری از پارامتر تناسب استفاده می کند که با استفاده از ELECTRE یک ابزار تصمیم گیری چندمعیاره بدست می آید. پنج معیار در نظر گرفته شده است: نوع فرودگاه، دوری از خطر و تهدید، نزدیکی به مرز زمینی، تراکم ترافیک فرودگاه و زمانی که محورهای ممکن برای ترافیک هوایی باز می شود. در مرحله دوم، مسیرهای بهینه برای هر محور با استفاده از دو مدل ریاضیاتی تعیین می شود. مدل نخست هزینه گرا است و یک وسیله در هر ساعت وجود دارد. در مدل ریاضیاتی دوم برای مسیریابی، پارامترهای فرکانس نظارت که یعنی الویت نظارت گره های تقاضا که توسط ELECTRE مورد استفاده قرار می گیرند، به منظور به حداکثر رسانیدن فرکانس نظارت گره تقاضا به کار گرفته می شوند. معیارهای گره های تقاضا عبارتند از (1) نیاز برای UAV، (2) عبور غیرقانونی از مرز و (3) تعداد فعالیت ها و حملات غیرقانونی مرز. سه وسیله نقلیه در هر محور در مدل دوم وجود دارد. نتایج دو مدل ریاضیاتی برای مسئله مسیریابی ارزیابی می شود.

بدون دیدگاه