مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک سیالات
ترجمه مقاله مدل سه بعدی جریان نانوسیال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سه بعدی جریان نانوسیال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده - Cambridge

ترجمه مقاله استنتاج معادله رینولدز غشای محصور تقارن مرکزی زبر روانکاری شده - Cambridge

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مبدل حرارتی با بهره وری انرژی برای سیستم های تهویه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مبدل حرارتی با بهره وری انرژی برای سیستم های تهویه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مطالعات عددی عملکرد انتقال گرما در نانو سیالات

ترجمه مقاله مطالعات عددی عملکرد انتقال گرما در نانو سیالات

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی سیستم های اچ وی ای سی در بیمارستان ها

ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی سیستم های اچ وی ای سی در بیمارستان ها

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9