مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو
دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله سیستم پیشگیری ROLL-OVER برای خودروهای تجاری - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله سیستم پیشگیری ROLL-OVER برای خودروهای تجاری - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله استراتژی کنترل تعلیق فعال با پارامتر سیستم هیدرولیک - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله استراتژی کنترل تعلیق فعال با پارامتر سیستم هیدرولیک - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله بررسی روش نظارت بر سیستم کلاچ در گیربکس اتوماتیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی روش نظارت بر سیستم کلاچ در گیربکس اتوماتیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاچ الکتروهیدرولیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شبیه سازی و کنترل کلاچ الکتروهیدرولیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22