مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو
ترجمه مقاله مولد سیگنال مبتنی بر DDS

ترجمه مقاله مولد سیگنال مبتنی بر DDS

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله کنترلر جریان برای موتور سوئیچ رلوکتانس - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر جریان برای موتور سوئیچ رلوکتانس - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله یک سیستم چابک وب محور برای طراحی یاتاقان های غلتشی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله یک سیستم چابک وب محور برای طراحی یاتاقان های غلتشی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی مدیریت تصادف خودرو - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی مدیریت تصادف خودرو - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل المان محدود و بهینه سازی شکل خودرو - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل المان محدود و بهینه سازی شکل خودرو - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله سیستم تعلیق الکترومغناطیسی برای وسایل نقلیه مسافری - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله راه حل کنترل حذف تلاطم ترکیبی موتورهای بنزینی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله راه حل کنترل حذف تلاطم ترکیبی موتورهای بنزینی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله زمان بندی متغیر سوپاپ جهت بهبود اقتصادی سوخت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات در سیستم تست عملکرد دریچه ی گاز الکترونیکی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل حالت فازی در سیستم دریچه گاز الکترونیکی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی سیستم ترمز ضد قفل بر اساس کنترلر حالت اسلایدی - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترلر حالت اسلایدی برای کنترل لرزش چرخ ها - مجله IEEE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17