مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو

لیست مقالات ترجمه شده رشته مکانیک خودرو
ترجمه مقاله کاهش خستگی در سطح تماس غلتشی در راه‌ آهن پر تردد سوئد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش خستگی در سطح تماس غلتشی در راه‌ آهن پر تردد سوئد - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی اثر انحراف قطار بر سایش و تنش تماسی چرخ و ریل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی اثر انحراف قطار بر سایش و تنش تماسی چرخ و ریل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله روغن موتور ویژه موتورهای لوکوموتیو صادراتی

ترجمه مقاله روغن موتور ویژه موتورهای لوکوموتیو صادراتی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله طراحی اکتساب اولیه برای تقسیم مولتی پلکس ها با کد WALSH-HADAMARD - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی اکتساب اولیه برای تقسیم مولتی پلکس ها با کد WALSH-HADAMARD - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک مدل پیش بینی عددی برای لرزش و نویز موتورهای شار محوری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک مدل پیش بینی عددی برای لرزش و نویز موتورهای شار محوری - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کنترل قدرتمند سیستم تعلیق فعال الکترومغناطیسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل قدرتمند سیستم تعلیق فعال الکترومغناطیسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مدل سازی جریان های یاتاقان در درایوهای اینورتر PWM - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی جریان های یاتاقان در درایوهای اینورتر PWM - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله کنترل∞H هشت درجه آزادی سیستم تعلیق فعال خودرو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کنترل∞H هشت درجه آزادی سیستم تعلیق فعال خودرو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله شارژ هوشمند خودرو و عملیات اتصال خودرو به شبکه - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله شارژ هوشمند خودرو و عملیات اتصال خودرو به شبکه - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله افت ولتاژ در صنعت خودرو - نشریه الزویر

ترجمه مقاله افت ولتاژ در صنعت خودرو - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تحلیل اگزرژتیکی و اینرژیکی موتور توربو جت T56 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل اگزرژتیکی و اینرژیکی موتور توربو جت T56 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 36