مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پلیمر
ترجمه مقاله اثر افزودن الیاف کربن بر خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا

ترجمه مقاله اثر افزودن الیاف کربن بر خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ویژگی های مقاومت ‌الکتریکی - دمایی بتن آسفالتی رسانا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله ویژگی های مقاومت ‌الکتریکی - دمایی بتن آسفالتی رسانا - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پیشرفت های جدید در فرمول بندی های مبتنی بر کیتوزان و کاربرد دارویی آن

ترجمه مقاله پیشرفت های جدید در فرمول بندی های مبتنی بر کیتوزان و کاربرد دارویی آن

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تداخل در معماری باس CNT - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل سازی اثرات تداخل در معماری باس CNT - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 33