ترجمه مقاله ارزیابی کیتوزان، یک بیوپلیمر اصلاح شده برای انعقاد ذرات کلوئیدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی کیتوزان، یک بیوپلیمر اصلاح شده برای انعقاد ذرات کلوئیدی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی کیتوزان، یک بیوپلیمر اصلاح شده برای انعقاد ذرات کلوئیدی
عنوان انگلیسی
Evaluation of a modified chitosan biopolymer for coagulation of colloidal particles
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
1999
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7482
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی پلیمر و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی، شیمی پلیمر، مهندسی مواد مرکب و شیمی تجزیه
مجله
A: جنبه های فیزیکوشیمیایی و مهندسی
دانشگاه
موسسه مهندسی محیط زیست، دانشگاه ملی چیائو تونگ، تایوان
کلمات کلیدی
بنتونيت، بیوپلیمر، کیتوزان، انعقاد، کائولنیت
فهرست مطالب
چکیده
۱. مقدمه
۲. مواد و روش
۲.۱ تهیه کیتوزان
۲.۲. آماده سازی محلول کیتوزان و مخلوط منعقد کننده
۳.۲. آب گل آلود
۴.۲. تست های انعقادی
۳. نتایج و بحث
۳.۱. اثربخشی مخلوط منعقد شده
۳.۲. اثر pH بر بهره وری انعقاد
۳.۳. اثر سرعت اختلاط بر انعقاد
۴.۳. به کارگیری آب خام
۴. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Chitosan, a deacetylated derivative of chitin, is a biodegradable cationic polymer. Chitosan can be a potential substitute for aluminum salts and synthetic polyelectrolytes in water treatment because it can: (1) avoid the health effects from residual aluminum (III) and synthetic polymers; (2) produce biodegradable sludge; and (3) reuse the crab shell. Chitosan can be modified with various pretreatments including dissolution in acid solution and various deacetylation conditions to improve its coagulation efficiency. In this study, coagulations of synthetic and real water with the modified chitosan, mixed coagulant of chitosan and PACl at various ratios, and PACl were compared. The efficiency was evaluated by the factors of settling rate, floc diameter, and residual turbidity. Coagulation with chitosan alone required least dosage. Chitosan coagulants also produced larger floc with higher settling velocity. Satisfactory results were obtained from the mixed coagulant of chitosan/PACl=4:1. Although low pH decreased the optimal dosage, the flocs produced were smaller with slower settling rate. Increasing the rapid mixing strength improved the coagulation only when the applied dosage was less than the optimum dosage. Studies using other particles such as kaolinite and clay indicate that the properties of particles have a significant effect on the chitosan coagulation efficiency. © 1999 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کیتوزان، مشتق استیل زدایی شده کیتین، یک پلیمر کاتیونی زیست تخریب پذیر است. کیتوزان می تواند یک جایگزین بالقوه برای نمک های آلومینیوم و پلی الکترولیت مصنوعی در تصفیه آب یاشد زیرا می تواند: (1) از اثرات بهداشتی آلومینیوم باقی مانده (III) و پلیمرهای مصنوعی جلوگیری می کند؛ (2) تولید لجن زیست تخریب پذیر می کند؛ و (3) از پوسته خرچنگ می تواند دوباره استفاده شود. با پیش تصفیه های مختلف از جمله انحلال در محلول اسیدی و شرایط مختلف استیل زدایی کیتوزان می تواند اصلاح گردد تا بهره وری انعقاد بهبود یابد. در این مطالعه، انعقاد مصنوعی و واقعی آب با کیتوزان اصلاح شده، منعقدکننده آمیزه کیتوزان و PACL در نسبت های مختلف و PACL با هم مقایسه شدند. بهره وری توسط عوامل سرعت ته نشینی، قطر لخته و کدورت باقی مانده مورد بررسی قرار گرفت. انعقاد با کیتوزان تنها، حداقل دوز را نیاز داشت. منعقد کننده های کیتوزان نیز لخته بزرگتر با سرعت ته نشینی بالاتر را تولید نموند. نتایج رضایت بخش از انقعاد کننده آمیزه کیتوزان با PACl به نسبت ۴ به ۱ حاصل شد. اگر چه pH پایین دوز مطلوب را کاهش می دهد و لخته های کوچک تر با سرعت ته نشینی کمتر تولید می شوند. افزایش سرعت اختلاط تنها زمانی انعقاد را بهبود می بخشد که دوز اعمال شده کمتر از دوز مطلوب باشد. مطالعات با استفاده از ذرات دیگر مثل کائولینیت و خاک رس نشان می دهند که خواص ذرات اثر قابل توجهی روی بهره وری انعقاد کیتوزان دارد.

بدون دیدگاه