مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار
دانلود ترجمه مقاله بررسی طراحی و اجرای سخت افزار تروجان - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بررسی طراحی و اجرای سخت افزار تروجان - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 209
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله آشکارسازی تروجان با استفاده از آثار IC - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله آشکارسازی تروجان با استفاده از آثار IC - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله مقایسه روش بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیکی

دانلود ترجمه مقاله مقایسه روش بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیکی

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله روشها، آرایه‌ شناسی و کاربردها ی بهینه سازی ازدحام ذرات

دانلود ترجمه مقاله روشها، آرایه‌ شناسی و کاربردها ی بهینه سازی ازدحام ذرات

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله روش ها و چالشهای فرایند پاکسازی کامل داده

دانلود ترجمه مقاله روش ها و چالشهای فرایند پاکسازی کامل داده

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله رویکردها و مشکلات در پاکسازی داده - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله رویکردها و مشکلات در پاکسازی داده - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی ازدحام ذرات - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک رشته مهندسی نرم افزار - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک رشته مهندسی نرم افزار - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله سیستم نرم افزاری قابل حمل و مقاوم در برابر خطا - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله سیستم نرم افزاری قابل حمل و مقاوم در برابر خطا - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نگاشت شناختی فازی در پیش بینی سرطان پروستات - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله ابزار پشتیبانی از طراحی CRC (دسته، مسئولیت و همکاری) - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله ابزار پشتیبانی از طراحی CRC (دسته، مسئولیت و همکاری) - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله کنترل ربات با استفاده از ارتباط بی سیم و ارتباط سریال

دانلود ترجمه مقاله کنترل ربات با استفاده از ارتباط بی سیم و ارتباط سریال

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله پیاده سازی پشته سه بعدی در مدارهای مجتمع - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله پیاده سازی پشته سه بعدی در مدارهای مجتمع - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بررسی پایگاه داده NoSQL - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله بررسی پایگاه داده NoSQL - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 34