مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نرم افزار
دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی ساختار و سیستم کنترل براساس سیستم جدید تغذیه - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله یک الگوریتم ردیابی لبه هیبرید برای پارازیت Saltand-Pepper - مجله DOAJ

دانلود ترجمه مقاله یک الگوریتم ردیابی لبه هیبرید برای پارازیت Saltand-Pepper - مجله DOAJ

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله کاربرد تابع زبان C برای دسته بندی الگو - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد تابع زبان C برای دسته بندی الگو - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 36
دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل هزینه و سرعت مسیریابی سوراخ کرم - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله انتخاب دسته بندهای تجمعی توسط معیار مهارت و تنوع - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله انتخاب دسته بندهای تجمعی توسط معیار مهارت و تنوع - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر سیستم حسابداری مدرن - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8