مقالات ترجمه شده رشته مخابرات میدان و موج

لیست مقالات ترجمه شده رشته مخابرات میدان و موج
ترجمه مقاله خصوصیات گشتاور انتقال در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله خصوصیات گشتاور انتقال در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله محاسبه تحلیلی توزیع میدان مغناطیسی در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله محاسبه تحلیلی توزیع میدان مغناطیسی در یک دنده مغناطیسی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله دنده مغناطیسی نوین با عملکرد بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دنده مغناطیسی نوین با عملکرد بالا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مقایسه بین دستگاه های SVC و STATCOM FACTS برای افزایش پایداری سیستم نیرو

ترجمه مقاله مقایسه بین دستگاه های SVC و STATCOM FACTS برای افزایش پایداری سیستم نیرو

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله تکامل به طرف شبکه های بی سیم سلولی چند لایه ای پنج جی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تکامل به طرف شبکه های بی سیم سلولی چند لایه ای پنج جی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله مطالعه توسعه جاذب رادار فرامواد باند X

دانلود ترجمه مقاله مطالعه توسعه جاذب رادار فرامواد باند X

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله مدل فرامواد زمان فراکتال - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل فرامواد زمان فراکتال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تکنولوژی مونتاژ و سیم کشی پلتفرم PLC در برنامه کاربردی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تکنولوژی مونتاژ و سیم کشی پلتفرم PLC در برنامه کاربردی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شبکه عصبی نویز سیگنال چند بعدی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13