مقالات ترجمه شده رشته علوم تغذیه

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم تغذیه
ترجمه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل تغذیه ای در ضربه مغزی مرتبط با ورزش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تغذیه بالینی و حقوق بشر: گزارش وضعیت بین ‌المللی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغذیه بالینی و حقوق بشر: گزارش وضعیت بین ‌المللی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مکانیسم های تنظیم کننده ایمنی در تحمل آلرژی نسبت به غذا - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله مکانیسم های تنظیم کننده ایمنی در تحمل آلرژی نسبت به غذا - نشریه Frontiersin

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله دانش و شیوه های پزشکان انکولوژی در مورد تغذیه درمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دانش و شیوه های پزشکان انکولوژی در مورد تغذیه درمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله عسل و دیابت شیرین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عسل و دیابت شیرین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مصرف قند و اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مصرف قند و اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله دانشگاه تغذیه بالینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دانشگاه تغذیه بالینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو

ترجمه مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی شیر شتر با شیر گاو و شیر بوفالو

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12