مقالات ترجمه شده رشته سیستم های انرژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیستم های انرژی
ترجمه مقاله توپولوژی اینورتر PV فاقد مبدل تک فاز جدید با بازده بالا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله توپولوژی اینورتر PV فاقد مبدل تک فاز جدید با بازده بالا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کاهش نوسان ولتاژ به وسیله REMS برای فیدرهای توزیع - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کاهش نوسان ولتاژ به وسیله REMS برای فیدرهای توزیع - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نقد و بررسی بر کاربردهای نانوسیالات در انرژی خورشیدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقد و بررسی بر کاربردهای نانوسیالات در انرژی خورشیدی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله نقش اکسرژی در افزایش بازده و پایداری و کاهش اثر محیطی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش اکسرژی در افزایش بازده و پایداری و کاهش اثر محیطی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله طرح سلول فتوولتاییک و پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور

ترجمه مقاله طرح سلول فتوولتاییک و پیل سوختی یکپارچه برای تامین انرژی در نواحی دور

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تکنیک ردیابی سریع جریان اتصال کوتاه در مولد توزیعی PV - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیک ردیابی سریع جریان اتصال کوتاه در مولد توزیعی PV - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ردیابی توان ماکزیمم آرایه های فتوولتاییکی بزرگ مقیاس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ردیابی توان ماکزیمم آرایه های فتوولتاییکی بزرگ مقیاس - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24